(2012-2013) POLICENTRIC – Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrica a României

POLICENTRIC – Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrica a României

Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania (in parteneriat cu Zona Metropolitană Oradea si celelalte Zone Metropolitane din Romania) implementează, in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, proiectul POLICENTRIC, care are ca beneficiari directi, cele douazeci de municipii declarate poli de crestere si poli de dezvoltare urbana din Romania, conform H.G. 998/2008.

Obiectivul proiectului se referă la cresterea capacitatii administrativa a Federatiei Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania (FZMAUR) de a reprezenta polii de crestere si dezvoltare urbana, in relatia cu institutiile publice relevante in raport cu dezvoltarea policentrica la nivel national (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice).

Rezultate estimate ale proiectului constau în crearea unui Grup de Lucru la nivel naţional în domeniul dezvoltării policentrice, organizarea a 5 seminarii regionale privind dezvoltarea policentrica, elaborarea unui studiu privind stadiul dezvoltarii policentrice la nivel national, organizarea unei conferinte nationale pentru incheierea unor parteneriate cu institutiile publice relevante in raport cu dezvoltarea policentrica, propuneri de acte normative care să permită creşterea capacităţii institutţionale şi politice a Zonelor Metropolitane din România.

Concept:

Dezvoltarea policentrică este un concept relativ nou pentru România, acest proces fiind iniţiat din punct de vedere legal, prin H.G. 998/2008.

 • poli de creştere (7)-municipiile: Braşov, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara
 • poli de dezvoltare urbană(13)-municipiile: Arad, Baia Mare, Brăila, Bacău, Deva, Galaţi, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Tirgu Mureş, Sibiu,Satu Mare şi Suceava.

Abordare:

Dezvoltarea policentrică presupune o triplă abordare:

 • Instituţională, prin crearea unor entităţi cu personalitate juridică, care sa aibă suficientă capacitate administrativă pentru susţinerea acestui proces. Acest lucru este realizat într-o anumită masură prin posibilitatea creării Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de tip zona metropolitană sau aglomerare urbană, conform Legii 215/2001 privind administraţia publică locală.
 • Teritorială, prin definirea unui concept de dezvoltare spaţială a zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane, acest lucru fiind reglementat insuficient prin Legea 351/2001 privind amenajarea teritoriului naţional.
 • Financiară, prin definirea unor mecanisme de finanţare din bugetul naţional şi bugetele locale a zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane, constituite în arealul polilor de creştere şi polilor de dezvoltare urbană. Acest lucru este insuficient reglementat prin Legea 273/2006 privind finanţele publice locale.

 

Proiectul POLICENTRIC:

Obiectivul general este dezvoltarea capacitatii administrative a FZMAUR de a contribui la dezvoltarea policentrica a Romaniei

Obiectivul specific este crearea unor parteneriate strategice cu M.D.R.A.P si M.F pentru sustinerea procesului de dezvoltare policentrica a Romaniei

Sursa de finanţare:

 • Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
 • Axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
 • Domeniul de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
 • Operaţiunea - Creşterea capacităţii proprii a organizaţiilor neguvernamentale de a colabora cu instituţiile publice din România

Grupul ţintă:

 • Proiectul vizeaza constituirea si instruirea unui grup de lucru format din specialisti in problema dezvoltarii metropolitane (20 persoane) care vor participa activ la sustinerea procesului de dezvoltare policentrica a Romaniei.
 • De asemenea, proiectul se adreseaza celor 20 de municipii de pe teritoriul României, declarate poli de creştere si poli de dezvoltare urbană, conform HG 998/2008, care vor avea reprezentare in relatia cu ministerele de resort, prin intermediul FZMAUR.

Activităţi:

 • Activitatea 1. Constituirea grupului tinta (20 persoane), format din specialisti in dezvoltarea policentrica, prin desemnarea acestora de catre fiecare municipiu cu statut de pol de crestere sau pol de dezvoltare urbana, in vederea realizarii unei retele interactive la nivel national
 • Activitatea 2. Instruirea grupului tinta in domeniul planificarii strategice si dezvoltarii policentrice, dezvoltarii economice locale, dezvoltarii institutionale si planificarii teritoriale
 • Activitatea 3. Realizarea unui portal web pentru a facilita comunicarea intre membrii grupului tinta
 • Activitatea 4. Organizarea a 5 dezbateri regionale (Braşov, Constanta, Iaşi, Timisoara şi Oradea), pentru consultarea reprezentanţilor polilor de crestere si polilor de dezvoltare urbana, privind procesul de dezvoltare policentrica
 • Activitatea 5. Elaborarea unui studiu privind stadiul dezvoltarii policentrice a Romaniei.
 • Activitatea 6. Realizarea unei conferinte nationale pentru semnarea parteneriatelor strategice cu cele trei ministere

Durata proiectului:

Termenul de implementare al proiectului va fi de 12 luni.

Mijloace şi resurse:

Mijloacele materiale necesare implementarii proiectului sunt: 20 laptopuri, 1 computer, 1 imprimanta multifunctionala, telefon,fax

Rezultate estimate:

 • Un numar de 20 specialisti formind o reţea interactivă la nivel national
 • Echipamente moderne pentru funcţionarea reţelei interactive
 • Portal WEB pentru informare şi comunicare
 • Un studiu de specialitate privind stadiul dezvoltarii policentrice a României
 • 3 parteneriate strategice realizate cu ministerele de resort M.A.I, M.D.R.T si M.F
 • 5 seminarii regionale privind dezvoltarea policentrica (Oradea, Iasi, Constanta, Brasov, Timisoara)
 • 1 conferinta nationala pentru semnarea parteneriatelor
 • 2000 de brosuri cu principalele concluzii ale studiului de specialitate
 • 20.000 de pliante de promovare a proiectului

Bugetul proiectului:

Valoarea totala fara TVA: 490.090 lei
Grant PO DCA: 480.098 lei
Cofinantare 2%: 9.992 lei
T VA: 73.310 lei

Stadiul proiectului:

Proiectul se afla in faza de implementare din data 21 noiembrie 2012.

Sursele de prefinantare:
-avans PO DCA: 10% din valoarea eligibila
-cotizatiile membrilor
-împrumuturi acordate de catre membri

Sustenabilitate:

 • Cei douăzeci de specialişti instruiţi, vor utiliza cunoştinţele nou dobândite în activitatea desfăşurată în cadrul polilor de creştere şi dezvoltare urbană din care provin, precum şi în cadrul FZMAUR, contribuind astfel la creşterea capacităţii administrative a entităţilor menţionate.
 • Pe baza cunoştinţelor dobândite, aceste persoane vor fi capabile să participe activ la susţinerea dezvoltării policentrice, atât la nivelul polului care i-a desemnat, cât şi la nivel naţional, prin intermediul FZMAUR.
 • De asemenea, reteaua de resurse umane astfel constituita va contribui la o mai buna functionare a federaţiei, contribuind astfel la realizarea obiectivelor asumate prin Statut si Actul Constitutiv.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe