Comuna Girișu de Criș

Comuna Girișu de Criș

Localitatile componente ale comunei Girisu de Cris au fost atestate istoric înca din secolele XIII – XIV: Girisu de Cris – 1221, Tarian – 1341.

Comuna Girisu de Cris se situeaza în vestul judetului Bihor, în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest. La nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Girisu de Cris este amplasat în partea central – vestica, învecinându-se la est cu localitatea Sîntandrei si Bors, la sud cu Nojorid, la vest cu Toboliu si la nord cu Ungaria.

Distanta aproximativa dintre comuna Girisu de Cris si municipiul Oradea este de 12 km, iar dintre comuna si granita cu Ungaria de circa 3 km.

Comuna Girisu de Cris dispune în componenta administrativa de doua sate: Tarian si Girisu de Cris. Acestea s-au dezvoltat în lungul drumului judetean DJ797, fiind situate la o distanta de circa 0,5 km unul de altul.

Accesul în comuna Girisu de Cris se poate realiza prin intermediul cailor rutiere prin DJ 797, care leaga municipiul Oradea de localitatea Inand. De asemenea, în Girisu de Cris se poate ajunge si prin intermediul Magistralei Feroviare 300: Bucuresti Nord - Brasov - Sighisoara - Teius - Razboieni - Cluj Napoca - Oradea – Girisu de Cris.

Fata de Aeroportul International Oradea, comuna Girisu de Cris este situata la o distanta de circa 15,5 km.

Comuna Girisu de Cris are o suprafata totala de 45,62 km2, reprezentând 6% din suprafata totala a Zonei Metropolitane Oradea. Ca întindere, cele doua sate ale comunei au aproximativ aceeasi dimensiune.

Comuna Girisu de Criseste situata în Câmpia Crisurilor, în zona joasa a acesteia. Câmpia joasa constituie rezultatul procesului de acumulare si de eroziune prin divagare a retelelor hidrografice care coboara din regiunea mai înalta a Judetului Bihor, cu precadere a Crisului Repede. Râurile care dreneaza câmpia au albii putin adânci si nu sunt însotite de terase. Altitudinea media în cadrul Câmpiei Crisurilor în zona joasa este de 110 m.

Clima comunei se afla sub influenta circulatiei vestice ce transporta mase de aer oceanic, umede. Media anuala a temperaturii aerului are valori cuprinse între 10°-11°C, valori specifice zonei de câmpie. Cantitatea medie anuala de precipitatii înregistreaza valori de 600 - 700 mm/an. Vânturile cele mai frecvente sunt cele de sud, urmate cele vestice si cele din sector nordic.

Principala resursa a comunei este fondul funciar, destinatia de baza a acestuia fiind agricultura. Se remarca, se asemenea, si resursele hidrografice, comuna Girisu de Cris fiind traversata de râul Crisul Repede. De pe terasele acestuia poate fi extras nisip si pietris.

În ceea ce priveste rezervatiile naturale, în Girisu de Cris se situeaza situl comunitar Natura 2000 ROSCI0104 Lunca Inferioara a Crisului Repede. Acesta se întinde si pe alte localitati din vecinatate: comuna Bors, comuna Sîntandrei si municipiul Oradea. Situl este recunoscut pentru habitatul de Zavoaie cu Salix alba si Populus alba, fiind format în proportie de 36% de râuri si lacuri, 26% culturi (teren arabil), 21% pasuni, 15% mlastini si turbarii si 2% alte terenuri arabile.

strategii-dezvoltare-girisudecrisÎntre cele mai importante specii din cadrul Luncii Inferioare a Crisului Repede amintim: Buhaiul de balta, Porcusorul de ses, Boarca, Dunarita, Zvârluga, Raspar, Pietrar, Fusar mic, Petroc, etc.Totodata, pe teritoriul comunei Girisu de Cris se afla aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0103 Valea Alceului, în cadrul careia se gasesc specii precum Vânturelul de seara (Falco vespertinus), Eretele sur (Circuspygargus), Sfrânciocul cu fruntea neagra (Lanius minor), Sfrânciocul rosu (Laniuscollurio) si Șerparul (Circaetusgallicus).

View the embedded image gallery online at:
https://zmo.ro/componenta/comuna-girisu-de-cris#sigProIdca73c93b2a

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe