Comuna Ineu

Comuna Ineu

Comuna Ineu a fost atestata documentar înca din anul 1014, Dictionarul istoric al localita?ilor din Transilvania mentionând mai apoi localitatea sub denumirea de „Villa Ineu” sau „Terra Innev” în anul 1236.

Comuna Ineu este situata în partea centrala a judetului Bihor, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Ineu reprezinta cea mai estica localitate componenta a Zonei Metropolitane Oradea, învecinându-se la nord cu comuna Cetariu, la est cu comuna Sârbi si Tileagd, la sud cu Sacadat si Osorhei, iar la vest cu comuna Paleu.

Comuna Ineu este situata la o distanta estimativa de 20 km de municipiul Oradea.

Comuna Ineu este formata din trei sate: Ineu (resedinta), Husasau de Cris si Botean. Satele sunt situate la o distanta destul de redusa unele de altele (circa 2-3 km).

Accesul în comuna Ineu se realizeaza, în principal, prin caile rutiere, în satul Ineu si Botean putându-se ajunge prin DJ 767G care leaga DN1 (Drumul European E60) de satul Balaia, comuna Tileagd. Spre satul Husasau de Cris se poate ajunge pe Drumul Comunal 44 Fughiu - Husasau de Cris, care are o lungime de circa 3,5 km.

Distanta dintre comuna Ineu si cea mai apropiata statie CFR este de 11 km (Statia CFR Osorhei). Totodata, pâna la Aeroportul International Oradea exista o distanta de aproximativ 27 km.

Suprafata totala a comunei Ineu este de49,51 km2, reprezentând 6,6% din suprafata totala a Zonei Metropolitane Oradea. Raportat la teritoriul judetului Bihor, comuna Ineu detine 0,7% din suprafata.

Comuna Ineu este situata în Depresiunea Oradea – Vad Borod dintre Dealurile Oradiei la nord si Dealurile Padurii Craiului la sud, pe râul Crisul Repede. Depresiunea Vad Borod este o depresiune tip golf în care s-au depus formatiuni neogen-cuaternare (nisipuri, argile, pietrisuri, conglomerate). Partea cea mai coborâta o reprezinta lunca Crisului Repede, iar trecerea spre zonele muntoase se face fie printr-un relief în trepte, fie prin povârnisuri sau abrupturi calcaroase. Comuna Ineu este situata în zona mai joasa a depresiunii.

Clima comunei Ineu este specifica climei judetului care se afla sub influenta circulatiei vestice ce transporta mase de aer oceanic, umede. Temperatura medie anuala este de cuprinsa între 7° – 10°C, medie caracteristica zonei de deal din judetul Bihor. Media anuala a precipitatiilor este de 700-1.000 mm/an, iar vânturile cele mai frecvente sunt cele de sud, urmate cele vestice si cele din sector nordic.

Suprafata fondului funciar din comuna Ineu este de 49,51 km2, din care 58,1% este destinata exploatarii agricole. Comuna are potential de dezvoltare a viticulturii, desi suprafetele agricole destinate viticulturii, si asa foarte mici în raport cu potentialul regional, s-au restrâns considerabil dupa retrocedarea acestora fostilor proprietari. Astfel, pe Dealurile Oradiei, la Botean (comuna Ineu), din 150 ha de vie nobila au mai ramas doar 5 ha.

O resursa importanta este reteaua hidrografica, apele curgatoare de pe teritoriul comunei facând parte din Bazinul Hidrografic al Crisului Repede. La nivel local s-au dezvoltat si o serie de lacuri destinate pescuitului: Lacul Ineu, Lacul Husasau de Cris.

strategii-dezvoltare-ineuPe teritoriul comunei Ineu exista doua situri comunitare Natura 2000: ROSCI0050 Crisul Repede amonte de Oradea si ROSCI0267 Valea Rosie. În situl Crisul Repede amonte de Oradea – care se întinde pe numeroase localitati din judetul Bihor (Alsed, Astileu, Auseu, Ineu, Lugasu de Jos, Magesti, Oradea, Osorhei, Sacadat, Tetchea, Tileagd, Vadu Crisului) - se întâlneste habitatul de Zavoaie cu Salix alba si Populus alba. Situl Valea Rosie (se întinde pe comuna Ineu, comuna Paleu si municipiul Oradea) este reprezentativ pentru Padurile de fag de tip Asperulo-Fagetum, parte din zona fiind cuprinsa si în Rezervatia Naturala Fâneata Valea Rosie.

View the embedded image gallery online at:
https://zmo.ro/componenta/comuna-ineu#sigProIdaf4250b875

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe