Atragere de investiții

Parteneriate Public Private

Atragerea investitiilor la nivelul spatiului urban si rural aferent Zonei Metropolitane Oradea reprezinta o prioritate pentru toate autoritatile publice locale asociate si se subsumeaza principiului dezvoltarii policentrice. Parte a demersului de incurajare a initiativei private si a imperativului de dezvoltare/diversifcare a economiei locale, atragerea de noi investitii presupune, in primul rand, identificarea terenurilor aflate in proprietatea autoritatilor locale care sunt disponibile pentru realizarea unor investitii private cu impact asupra dezvoltării economice locale respectiv inventarierea tuturor caracterisiticilor acestora, oferindu-se astfel investitorilor potențiali o infomație cât mai precisă. Dacă la nivelul Municipiului Oradea, politica creării Parcurilor Industriale a fost cea mai adecvată soluție pentru atragerea investițiilor private și generarea a unui număr cât mai ridicat de locuri de muncă, la nivelul spațiului rural, investițiile potențiale pot cuprinde o varietate de domenii (de la agricultură, zootehnie, rezidențial și industrie), accentuându-se astfel diversitatea de oportunități de investiții la nivelul acestei arii teritoriale.

Inventarul bunurilor imobile publice disponibile pentru atragerea de investiții

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe