Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

E-mail: zmo (@) oradea.ro

Tel: +40259/408821

Fax: +40259408821

Adresa: Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100

Oradea, jud. Bihor, România

Echipa

Letiția Moțoc

Director General

motoc.letitia(@)oradea.ro

Lorena Stoica

Manager de proiect

stoica.lorena(@)oradea.ro

Iuliana Kadar

Inginer

kadar.iuliana(@)oradea.ro

Adrian Crainic

Manager de proiect

crainic.adrian(@)oradea.ro

Sebastian Marcu

Manager de proiect

marcu.sebastian(@)oradea.ro

Luminița Toderaș Manager de proiect luminita.toderas(@)oradea.ro

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe