Comuna Nojorid

Comuna Nojorid

Prima atestate documenta a satului Nojorid a fost realizata în anul 1229, într-un act de donatie, numele latin al localitatii fiind Villa Irug. Mai târziu, constatându-se existenta a doua vetre ale satului, ele au fost numite Villa Irug Maior (Ieruga Mare) si Villa Irug Minor (Ieruga Mica). Numele celor doua localitati au fost maghiarizate, devenind Nagy Ürögy sau Uregd si Kiss Ürögy, iar apoi au fost din nou românizate, devenind Nojorid ti Chisirid.

Comuna Nojorid este situata în zona de vest a judetului Bihor, în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest. La nivelul Zonei Metropolitane Oradea, comuna Nojorid este situata în partea de sud, fiind cea mai sudica localitate din cadrul celor 12 localitati asociate.

Comuna Nojorid se învecineaza la nord cu municipiul Oradea, comuna Sîntandrei si comuna Girisu de Cris, la est cu comuna Sînmartin, la dus cu comuna Hidiselu de Sus si comuna Husasau de Tinca, iar la vest cu comuna Gepiu si comuna Sânnicolau Român.

Localitatea este situata la o distanta de aproximativ 10 km de municipiul Oradea si de 20 km de Punctul Vamal Bors.

Fiind cea mai mare localitate din cadrul Zonei Metropolitane Oradea ca suprafata (125,57 km2), comuna Nojorid dispune si de cel mai ridicat numar de sate componente: Livada de Bihor, Les, Nojorid, Chisirid, Pausa, Apateu, Sauaieu. Satul cu cea mai numeroasa populatie este chiar resedinta comunei – satul Nojorid.

Accesul în comuna Nojorid se poate realiza prin intermediul Drumului European E671 (DN79), ruta care leaga Aradul de Oradea, trecând prin Chisineu-Cris si Salonta. La Salonta, drumul are o ramificatie de 14 km, numita DN79B, care trece granita în Ungaria spre orasul Sarcad. Reteaua rutiera de la nivel local include, însa, mai multe drumuri judetene sau comunale prin intermediul carora se realizeaza accesul la toate localitatile componente:
- DJ 792A Les – Pausa – Miersig – Beliu – Bocsig;
- DC 77 Nojorid – Livada de Bihor;
- DC 87 Pausa – Sauaieu;
- DC 64 Nojorid – Apateu;
- DC 63 Sînmartin – Cihei – Apateu;
- DC 78 Nojorid – Chisirid.

În comuna Nojorid se poate realizat accesul si prin intermediul cailor feroviare, localitatea fiind traversata de calea ferata simpla neelectrificata 310 (Oradea – Nojorid – Salonta – Arad). Pe lânga statia CFR din resedinta comunei, în satul Les functioneaza si o halta de miscare.

Distanta dintre comuna Nojorid si Aeroportul International Oradea este de doar 4 km.

Comuna Nojorid este cea mai mare localitate componenta a Zonei Metropolitane Oradea, având o suprafata totala de 125,57 km2. Astfel, 16,7% din teritoriul ZMO intra în administrarea comunei Nojorid. Raportat la suprafata totala a judetului Bihor, comuna Nojorid reprezinta 1,7%.

Unitatea de relief predominanta în comuna Nojorid este cea de câmpie, localitatea fiind situata în Câmpia Miersig, câmpie piemontana la contactul cu Dealurile si Depresiunile Crisului Negru. Astfel, Câmpia Miersig face parte dintre câmpiile mai înalte ale Câmpiei de Vest, alaturi de Carei, Ierului, Miersig, Cernei, Aradului, Vingai si Gataiei. Câmpia înalta s-a format în urma unui proces de acumulare si de eroziune, la nivelul teraselor, datorita apropierii zonei de subsidenta a Crisurilor. Desi dispusa în trepte, suprafata reliefului constituie, în ansamblu, un plan usor înclinat, de la 200 m, cât are în vecinatatea dealurilor, pâna la 110 m spre Câmpia joasa.

strategii-dezvoltare-nojorid

Clima comunei se afla sub influenta circulatiei vestice ce transporta mase de aer oceanic, umede. Media anuala a temperaturii aerului are valori cuprinse între 10°-11°C, valori specifice zonei de câmpie. Cantitatea medie anuala de precipitatii înregistreaza valori de 600 - 700 mm/an. Vânturile cele mai frecvente sunt cele de sud, urmate de cele vestice si cele din sector nordic.

View the embedded image gallery online at:
https://zmo.ro/componenta/comuna-nojorid#sigProIdf16ab6048c

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe