Dezbatere Publica SIDU

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Oradea a lansat, în perioada 08.02.2017 - 22.03.2017, consultarea publică pe tema elaborării STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ (SIDU) A MUNICIPIULUI ORADEA. Raportul centralizat al celor cinci grupuri de lucru a fost publicat pe pagina web a Primăriei Municipiului Oradea http://www.oradea.ro/dezbateri-publice/dezbatere-sidu.

Cetățenii Municipiului Oradea, reprezentanţii societăţii civile, operatorii economici, precum și alte asociaţii pot trimite în continuare propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, la sediul Primariei Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1, 410100, Oradea, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 22.03.2017. După acest termen vom publica varianta actualizată ce va fi supusă dezbaterii publice.

Vă informăm că DEZBATEREA PUBLICĂ va avea loc vineri, 31.03.2017, de la ora 13.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea.

Persoanele desemnate să ofere informații cu privire la acest document strategic sunt:

Dna Stoica Lorena (telefon: 0259.408.821) și Dl. Guler Ovidiu (telefon:0259.437.000).


Raport privind grupurile de lucru organizate în intervalul 15 – 24 februarie 2017


NR. GL CALENDARUL  INTALNIRILOR GRUPURILOR DE LUCRU DATA / ORA/ LOCATIE SIDU ORADEA 2017-2023 TEME CORELATE CU MASURI

 

GL 1

 

DEZVOLTARE            ECONOMICĂ            & DEZVOLTARE  METROPOLITANĂ

15  februarie (Miercuri) Ora:14.00

Sala Mare PMO

Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor de la nivel local Atragerea forței de muncă din ZMO în Municipiul Oradea

Dezvoltare industrială

Conectivitate metropolitană

 

GL 2

 

INFRASTRUCTURA            LOCALĂ           & ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

17  februarie (Vineri) Ora:14.00

Sala Mare PMO

Dezvoltarea infrastructurii de transport. Mobilitate urbană Dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare

Amenajarea urbanistică

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice Oraș Inteligent - Smart City

Creşterea gradului de transparenţă al administraţiei publice locale

 

GL 3

 

EFICIENȚĂ   ENERGETICĂ   &   MEDIU    &

SĂNĂTATE

20  februarie (Luni) Ora:14.00

Sala Mare PMO

Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a actului medical Dezvoltarea asistenţei medicale

Dezvoltarea resursei umane din sistemul de sănătate Îmbunătățirea managementului deșeurilor

Intervenții pentru îmbunătățirea factorilor de mediu Creşterea eficienței consumul energetic

Creșterea ponderii utilizării energiei regenerabile

 

GL 4

 

TURISM & CULTURĂ &  SPORT

22 februarie (Miercuri) Ora:14.00

Sala Mare PMO

Îmbunătăţirea serviciilor de informare, promovare şi marketing turistic Valorificarea superioară a atracţiilor turistice de la nivel local

Crearea de noi atracţii turistice

Îmbunătăţirea  condiţiilor  de  desfăşurare  a  activităţilor  culturale  şi sportive

Valorificarea superioară a resurselor culturale existente

Dezvoltarea de oferte turistice și culturale la nivel metropolitan

 

GL 5

 

EDUCAȚIE  &  DEZVOLTAREA  RESURSEI

UMANE

24 februarie (Vineri) Ora:14.00

Sala Mare PMO

Creșterea calificării și adaptabilității forței de muncă Dezvoltare Socială

Sprijinirea mobilizării comunitare şi voluntariatului Sprijinirea îmbunătăţirii performanţelor şcolare

Dezvoltarea activităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii

Arhiva Documente GL1 (Grup de Lucru Dezvoltare Economica si Dezvoltare Metropolitana)

Arhiva Documente GL2
(Grup de Lucru Infrastructura Locala si Administratie Publica)

Arhiva Documente GL3
(Grup de Lucru Eficiență energetică & Mediu & Sănătate)

Arhiva Documente GL4
(Grup de Lucru Turism & Cultură & Sport)

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe