Comuna Biharia

Zona Metropolitana Oradea - Comuna Biharia

Teritoriul administrativ al comunei Biharia se afla situat în zona central-vestica a judetului Bihor, lânga granita cu Ungaria. Din punct de vedere administrativ, la vest se învecineaza cu Comuna Bors si Ungaria, la nord cu comunele Tamaseu si Salard, la est cu comuna Cetariu, iar la sud cu municipiul Oradea si comuna Paleu.

Comuna Biharia este strabatuta pe directia vest-est de drumul judetean DJ 191 Biharia-Salard-Marghita, iar pe directia nord-sud de DN19 Oradea-Carei-Satu Mare.

De asemenea, la nivelul comunei Biharia exista o statie CFR care este tranzitata de un numar de 11 trenuri zilnic, acestea circulând pe rutele Oradea-Halmeu, Oradea-Valea lui Mihai si Oradea-Satu Mare.

Suprafata totalaa comunei este de 6.337 ha, reprezentând aproximativ 8,4% din totalul suprafetei Zonei Metropolitane Oradea si 0,8% din totalul judetului Bihor.

Comuna Biharia avea, la 1 iulie 2010, o populatie stabila de 4.020 persoane, din care 1.978 barbati si 2.042 femei. Raportat la populatia Zonei Metropolitane Oradea, comuna Biharia detine o pondere de 1,6%, iar la populatia judetului Bihor detine o pondere de 0,7%. Populatia comunei Biharia reprezinta 7,9% din populatia rurala a Zonei Metropolitane Oradea.

Structura populatiei dupa nationalitate, conform rezultatelor Recensamântului din 2002 releva faptul ca majoritatea locuitorilor comunei erau de nationalitate maghiara (89,5% din totalul populatiei stabile); românii reprezentau aproximativ 10%.

Dupa confesiune, 69,0% dintre locuitorii comunei Biharia erau reformati, 14,9% catolici, 8,7% ortodocsi, 3,8% baptisti si restul de 3,6% nu au declarat.

Comuna Biharia este formata din doua sate: Biharia – centrul administrativ al comunei cu o populatie de 3.188 locuitori (Recensamântul Populatiei din 2002) si Cauaceu cu o populatie de 677 locuitori. Astfel, în satul Biharia traiau aproximativ 82,5% din totalul locuitorilor comunei, în timp ce populatia satului Cauaceu reprezenta doar 17,5% din totalul populatiei.

Din suprafata totala, 90% este câmpie, iar 10% dealuri. Pârâul Cosmo strabate comuna din directia SE spre NV pe o lungime de 5 km. Câmpia Crisurilor poate fi divizata în doua parti: câmpia înalta si câmpia joasa. Comuna Biharia se gaseste pe câmpia înalta. Câmpia înalta a luat nastere prin sedimentare si eroziune si are o mica panta de la est spre vest. Clima zonei este continental temperata, cu influente oceanice. Temperatura medie anuala rezultata în urma observatiilor mai multor ani este de 10,3oC. Precipitatiile atmosferice sunt puternic influentate de asezarea geografica – având o influenta oceanica - media anuala fiind de 560 mm. Vegetatia în mare parte are caracteristicile corespunzatoare câmpiei. Sunt specifice pâlcuri de paduri de foioase. Dealurile ce se întind spre est sunt deosebit de bune pentru pamânturile viticole. Zona este alimentata cu apa de izvoarele ce izbucnesc de pe dealuri, pârâul Cosmo, precum si Crisul Mic, afluent al Crisului. Luminisurile sunt folosite ca teren pentru arat sau pentru pasune.

strategii-dezvoltare-bihariaPrincipalele resurse ale solului se concretizeaza în terenurile arabile ce ocupa aproximativ 72% din totalul teritoriului comunei si pasunile si fânetele care reprezinta aproape 12% din totalul teritoriului.


View the embedded image gallery online at:
https://zmo.ro/componenta/comuna-biharia#sigProIdfc091547fd

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe