Aparat Tehnic si Operațional

 

Aparatul tehnico-operaţional reprezintă, prin personalul angajat, structura de activitate curentă a Asociaţiei care lucrează în baza organigramei şi fişelor de post cuprinse în cadrul unui Regulament de Organizare şi Funcţionare propriu şi al unui Regulament Intern.

Aparatul tehnic şi operaţional are în atribuţiunile sale :

Reprezentarea interfeţei permanente dintre Adunarea Generală şi Consiliul Director, pe de o parte şi terţii, pe de altă parte;
Îndeplinirea sarcinilor specifice încredinţate de către manager;
Redactarea şi arhivarea documentelor Asociaţiei, precum şi buna gestionare şi exploatare a bunurilor aparţinând Asociaţiei ;
Întocmirea şi supunerea spre aprobarea Consiliului Director a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru toate structurile componente ale Asociaţiei, respectiv a fişelor de post aferente personalului angajat şi a Regulamentului Intern;
Atribuţii în aplicarea strategiei de dezvoltare şi elaborarea planului de amenajare teritorială;
Grup de lucru pentru Managementul proiectelor şi serviciilor prioritare de dezvoltare;
Aparat administrativ, execuţional şi operaţional de coordonare a atragerii investiţiilor;
Îndeplineşte sarcinile de dezvoltare comunitară.
Aparatul tehnico-operaţional este condus de către un director general, care se numeşte şi se revocă de către Consiliul Director la propunerea preşedintelui Asociaţiei, dintre reprezentanţii membrilor în Adunarea Generală.

ECHIPA:

 • Letiția Moțoc

  Director General

  motoc.letitia(@)oradea.ro

  Lorena Stoica

  Manager de proiect

  stoica.lorena(@)oradea.ro

  Iuliana Kadar

  Inginer

  kadar.iuliana(@)oradea.ro

  Adrian Crainic

  Manager de proiect

  crainic.adrian(@)oradea.ro

  Sebastian Marcu

  Manager de proiect

  marcu.sebastian(@)oradea.ro

  Luminița Toderaș Manager de proiect luminita.toderas(@)oradea.ro

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe