(2012-2013) PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU IMPACT TRANSFRONTALIER LA NIVELUL POLILOR URBANI ORADEA ȘI DEBRECEN

Nume proiect: PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU IMPACT TRANSFRONTALIER LA NIVELUL POLILOR URBANI ORADEA ȘI DEBRECEN (acronim: CROSSTRANS)

Programul de finanțare: Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria Romania 2007-2013

Valoarea proiectului: 298.470 Euro, valoarea ZMO 152.140 Euro

Obiective Rezultate:
Inventar Sistem de Transport (infrastructura si servicii);
Consultari Publice cu privire la dezvoltarea sistemului de transport metropolitan;
Studiu de Mobilitate (Inventarierea si analiza traficului rutier, inventarierea si analiza mobilitatii pasagerilor in cadrul sistemului de transport public);
Plan de Dezvoltare a Transportului Metropolitan (Analize Cost-Beneficiu pe fiecare traseu, propuneri pt. dezvoltarea unor noi trasee, directii de trafic pe diferite niveluri, legaturiintermodale intre autobuze si tramvaie, propuneri de transformare sistem de transport).

Beneficiar Proiect: Zona Metropolitană Oradea

Parteneri Proiect: Primăria Debrecen

Durata Proiectului: 01.03.2012 – 28.02.2013

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe