(2011-2012) OPERAŢIUNEA RÂURI CURATE" - ACŢIUNE COMUNĂ PENTRU ELIMINAREA DEPOZITELOR ILEGALE DE DEŞEURI DIN 5 RÂURI TRANSFRONTALIERE DIN UNGARIA ŞI ROMÂNIA

Nume proiect: "OPERAŢIUNEA RÂURI CURATE" - ACŢIUNE COMUNĂ PENTRU ELIMINAREA DEPOZITELOR ILEGALE DE DEŞEURI DIN 5 RÂURI TRANSFRONTALIERE DIN UNGARIA ŞI ROMÂNIA (acronim: Clean Rivers)

Programul de finanțare: Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria Romania 2007-2013

Valoarea proiectului: 866.000 Euro valoare ZMO-351.000 Euro

Obiective Rezultate:
Colectarea si transportul a aprox. 4.000 tone deșeuri de pe malurile râurilor Crișul Repede, Barcău, Tur, Crasna si Someș),
Achiziția și amplasarea a 63 de containere in 63 de localități traversate de cele 5 râuri,
Realizarea a 100 de teste de laborator privind calitatea apei pe cursul râurilor in zona vizata
Organizarea unor campanii publice de conștientizare publica pentru protecția mediului.

Beneficiar Proiect: Zona Metropolitană Oradea

Parteneri Proiect: Asociația de Caritate pentru Protecția Mediului Ecocaritas (HU), Asociația Carpatină Ardeleană

Durata Proiectului: Mai 2011 – Octombrie 2012

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe