(2012-2014) IMEA (Integrated Measures for an Energy Efficiency Approach)

IMEA (Integrated Measures for an Energy Efficiency Approach)

Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene, ajută Regiunile Europei să coopereze în vederea schimbului de experienţă şi bune practici în domeniul inovaţiei, al economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscurilor. Pentru finanţarea proiectelor este disponibilă suma de 302 mil. Euro, dar mai mult decât atât, la îndemâna factorilor de decizie regionali se află o mulţime de soluţii potenţiale şi de cunoştinţe.

CE ESTE IMEA?
10 parteneri din Olanda, România, Portugalia, Ungaria şi Danemarca s-au alăturat în proiectul IMEA care se desfăşoară în perioada 2012- 2014. Obiectivul principal al proiectului IMEA este sprijinirea autorităţilor locale şi regionale în eforturile acestora de a îmbunătăţi eficienţa energetică (EE) a construcţiilor. Implementarea măsurilor de EE reprezintă o provocare majoră la nivel european în tranziţia către comunităţi durabile, în special în Europa de Est şi în zonele urbane defavorizate unde un mare procent din fondul de locuinţe are o performanţă energetică scăzută. Partenerii IMEA colaborează pentru a mări efectele planurilor şi politicilor lor strategice în vederea promovării EE în propriul context naţional şi a diseminării bunelor practici către toate autorităţile publice din UE prin intermediul site-ului web al proiectului.

CINE SUNT PARTENERII IMEA?
Partenerii IMEA au diferite roluri instituţionale în ceea ce priveşte elaborarea politicilor. De la instituţii publice regionale, locale sau naţionale până la institute de cercetare, toate au drept obiectiv crearea unui mediu de colaborare capabil să susţină sinergiile puternice dintre parteneri.

Următorii parteneri vor contribui la implementarea proiectului IMEA:

1. Institutul Nicis (partener leader), Olanda;
2. Municipalitatea Assen, Olanda;
3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului, România;
4. Zona Metropolitană Oradea, România;
5. VATI, Companie Non-profit pentru
Dezvoltare Regională şi Urbanism,
Ungaria;
6. Compania de Dezvoltare Regională Mid-
Pannon, Ungaria;
7. Institutul Danez de Cercetare în Construcţii,
Danemarca;
8. Municipalitatea Copenhaga, Departamentul
de Design Urban, Danemarca;
9. GEBALIS – Managementul Locuinţelor
Sociale din Lisabona, Portugalia;
10. Direcţia Generală de Planificare Teritorială
şi Dezvoltare Urbană, Portugalia.

Descarca buletinul informativ IMEA

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe