(2012-2013) COOPERARE TRANSFRONTALIERA ÎNTRE REȚELELE DE SPRIJINIRE A AFACERILOR ÎN JUDEȚELE BIHOR ȘI HAJDU-BIHAR

Nume proiect: COOPERARE TRANSFRONTALIERA ÎNTRE REȚELELE DE SPRIJINIRE A AFACERILOR ÎN JUDEȚELE BIHOR ȘI HAJDU-BIHAR (CBBCN)

Programul de finanțare: Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria Romania 2007-2013

Valoarea proiectului: 67.350 Euro, valoare ZMO - 23.200 Euro

Obiective Rezultate:
Organizarea a două târguri ale IMM-urilor din cele două județe (Oradea Debrecen)
Bază de date comună cu privire la IMM-urile active ale celor două județe
Cursuri de formare pentru cele mai active IMM-uri.
Vizite de studiu in aria eligibila a proiectului.

Beneficiar Proiect: Zona Metropolitană Oradea

Parteneri Proiect: Camera de Comerț și Industrie Bihor, Camera de Comerț și Industrie Hajdu-Bihar

Durata Proiectului: Martie 2012 – Februarie 2013

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe