(2010-2012) Strategii de dezvoltare locală în Zona Metropolitană Oradea

Nume proiect: ”Strategii de dezvoltare locală în Zona Metropolitană Oradea”, Cod SMIS 13072

Programul de finantare: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative.

Valoarea proiectului: 150.000Euro

Obiective, Rezultate
Obiectivul general al acestui proiect constă în îmbunătăţirea durabilă a capacităţii administraţiilor publice din Zona Metropolitană Oradea.
Prin scopul proiectului se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice şi actualizarea strategiilor de dezvoltare locale ale municipiului Oradea şi comunelor Biharia, Borș, Cetariu, Ineu, Girișu de Criș, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei, Toboliu) precum și elaborarea Strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea.

Beneficiar Proiect: Asociaţia Zona Metropolitană Oradea

Parteneri Proiect: Asociaţia Zona Metropolitană Oradea

Durata Proiectului: 26.10.2010 – 26.04.2012

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe