(2008-2009) Sistem interactiv de date spaţiale al Zonei Metropolitane Oradea

Nume proiect:„Sistem interactiv de date spaţiale al Zonei Metropolitane Oradea”, cod RO-2006/018-446.01.01.02.07

Programul de finantare:Phare CBC 2006 Romania - Ungaria

Valoarea proiectului: 69.600 EUR

Obiective, Rezultate
Obiectivul general al acestui proiect a fost de a promova iniţiativele de cooperare transfrontalieră între România şi Ungaria.
Obiectivul specific urmăreşte realizarea unui sistem interactiv de date spaţiale al Zonei Metropolitane Oradea.
Rezultatele obţinute sunt:
• Sistem interactiv de date spaţiale al ZMO (1 server, 1 staţie grafică, 1 soft-sistem operare, 1 soft GIS desktop, 1 soft GIS pentru server, 1 sistem de operare desktop), câte un laptop pentru fiecare primărie componenta a ZMO, care se vor racorda la reţeaua de comunicare rapidă dintre primăriile din cadrul ZMO
• Baza de date spaţială comună Oradea-Debrecen
• Relaţie îmbunătăţită a cetăţenilor cu sectorul public
• Schimb de date spaţiale transfrontaliere între instituţii
• Îmbunătăţirea standardelor de comunicare publică şi creşterea eficienţei managementului public
• Stabilirea premiselor pentru realizarea unei construcţii instituţionale comune
• Cooperare transfrontalieră îmbunătăţită între instituţii, comunităţi şi ONG la nivel regional şi local

Beneficiar Proiect: Asociaţia Zona Metropolitană Oradea

Parteneri Proiect: Asociaţia Zona Metropolitană Oradea si Primăria din Debrecen

Durata Proiectului:August 2008 – August 2009

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe