(2009-2010) Pregătirea investiţiilor strategice pentru dezvoltarea unei infrastructuri integrate de transport rutier la nivelul polilor urbani Oradea-Debrecen

Nume proiect:HURO/0801/154 ”Pregătirea investiţiilor strategice pentru dezvoltarea unei infrastructuri integrate de transport rutier la nivelul polilor urbani Oradea-Debrecen” (Acronim- INFRASTRAT)

Programul de finanțare:Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria Romania 2007-2013

Valoarea proiectului: 164.175 Euro, valoare ZMO 82.504 Euro

Obiective Rezultate:
Obiectivul general al acestui proiect constă în Îmbunătăţirea infrastructurii strategice de transport rutier la nivelul reţelei polilor urbani Oradea-Debrecen în timp ce obiectivele specifice se referă la Ameliorarea procesului de fundamentare şi planificare a investiţiilor majore în infrastructura de transport rutier (1), respectiv la Elaborarea instrumentelor suport pentru pregătirea investiţiilor strategice cu impact transfrontalier (2).
Rezultatele estimate ale acestui proiect rezidă în:
Elaborarea a două Studii de Prefezabilitate pentru fundamentarea necesităţii pregătirii unor investiţii majore în infrastructura de transport rutier în cele două aglomerări urbane Oradea-Debrecen (construcția unor segmente de inele de centură la nivelul Zonei Metropolitane Oradea în direcţia E-N-V, respectiv la nivelul oraşului Debrecen în partea de est);
Numărul de instituții care beneficiază de studiile elaborate (8);
Raport comun de colectare şi analiză a datelor cu privire la traficul intern şi extern (1),
Consultări publice (3),
Grup Comun de Lucru (1) și Propuneri de finanţare ulterioară a celor două investiţii majore.

Beneficiar Proiect: Zona Metropolitană Oradea

Parteneri Proiect: Primăria Debrecen

Durata Proiectului: Decembrie 20009- Noiembrie 2010

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe