(2009-2012) POLYNVEST

Nume proiect: POLYNVEST- Ameliorarea condiţiilor pt. investiţii pt. a sprijini dezvoltarea policentrică şi pt. a creşte profitul din sectorul imobiliar neexploatat din proprietatea Administraţiilor publice locale
SEE EoI/A/640/4.2/X

Programul de finanțare:INTERREG IV SUD ESTUL EUROPEI, FEDER

Valoarea proiectului:2.500.000 euro, valoare ZMO-192.100

Obiective Rezultate:
Proiectul are ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor spațiului rural prin promovarea investițiilor în aceste zone, astfel reducând disparitățile dintre comunitățile spațiului Sud Est European. Promovarea terenurilor proprietăților imobiliare neutilizate din spațiul rural deținute de autoritățile publice, va aduce un beneficiu la nivelul incasărilor de la nivel local dar și prin reducerea costurilor de întreținere a acestora la nivelul de proprietari. Având la bază experiența partenerilor și exemplelor de bună practică în domeniu, proiectul își propune realizarea unei abordări dinamice în ceea ce privește terenurile deținutie, pentru a creiona și realiza pachete pentru atragerea investitorilor privați. Aceste pachete vor conține informații legate de proprietățile imobiliare (terenuri) care pot fi înstrăinate sub o formă sau alta, și condițiile juridice care pot favoriza realizarea investițiilor private.
Realizarea proiectului POLYINVEST va duce la crearea următoarelor rezultate:
1. Definirea terenurilor și contabilizarea oportunităților pe care acestea odată accesibile publicului larg, le pot aduce pentru comunitățile și autoritățile locale;
2. Dezvoltarea unor proceduri administrativ - legislative standardizate care vor ușura procedurile administrative în cazul unor investitori privați;
3. Realizarea unei interfețe electronice (accesibilă prin Internet prin tehnologia CMS) care va sigura accesul facil la informații și ușura realizarea de investiții în spațiul rural prin folosirea proprietăților administrațiilor locale din aceste zone. Această interfață elecronică va prezenta detalii legate de:
 localizarea terenurilor și caracteristicile acestora
 proceduri legislative și administrative legate de ocuparea acestora
 servicii și facilități oferite investitorilor de către proprietarii terenurilor (APL-uri)
4. Dezvoltarea unei metodologii „model” care să fie utilizată de administrațiile locale pentru atragerea de investiții private și pentru a maximiza beneficiile aduse de proprietățile pe care autoritățile locale le dețin.

Beneficiar Proiect:Zona Metropolitană Oradea

Parteneri Proiect:
- RegioneVeneto - DirezioneValutazioneProgetti e Investimenti (Italia),
- Matese per l’OccupazioneS.c.p.a. (PattoTerritoriale per l’OccupazionedelMatese Italia),
- Regional Agribusiness Center – VIDIN (Ucraina),
- Liptov Regional Development Agency (Slovacia),
- Zona Metropolitana Oradea,
- REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY CELJE L.T.D.(Slovenia),
- Maribor Development Agency (Slovenia),
- Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Administraţie şi Afaceri,
- GEORAMA (Grecia),
- Institute for Economic Promotion of theAustrian Federal Economic Chamber, International Know-how Transfer (Austria),
- Association of Municipalities in theSzécsényMicro-region (Ungaria),
- ANCE - National Association of private constructioncontractors of Venice (Italia),
- Regional Chamber of Commerce Novi Sad, Novi Sad (Serbia),

Durata Proiectului: Aprilie 2009 – Ianuarie 2012

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe