(2009-2010) Patrimoniul Cultural Metropolitan Oradea

Nume proiect: Patrimoniul Cultural Metropolitan Oradea

Programul de finanțare:EEA Greants

Valoarea proiectului: 15.000 Euro

Obiective Rezultate:
Obiectivul general al proiectului este constituit din două componente care urmăresc:
- creșterea gradului de protecție și promovare a patrimoniului cultural prin realizarea unui document cadru care să inventarieze componentele locale ale patrimoniului cultural material și imaterial;
- punerea lor în valoare prin realizarea unor documente de promovare a valorilor identificate pentru dezvoltarea rurală și urbană a Zonei Metropolitane Oradea.


Beneficiar Proiect: Institutul de Studii Euroregionale

Parteneri Proiect: Zona Metropolitană Oradea, Universitatea din Oradea

Durata Proiectului: 01.12.2009- 01.12.2010

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe