(2011-2012) Joint Educational Development

Nume proiect: "Joint Educational Development”, cod HURO 0901/089/2.3.1.

Programul de finantare:Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria Romania 2007-2013

Valoarea proiectului: 68.533 euro (din care Asociaţia Zona Metropolitană Oradea are 5874 euro, iar Şcoala din Girişu de Criş 22.690 euro).

Obiective, Rezultate
Obiectiv general:Cooperare intre comunitatile transfrontaliere in vederea dezvoltarii comune

Obiective specifice:
1. Creareaconditiilor pentru realizarea unei dezvoltari sustenabile comune in domeniul educatiei
2. Dezvoltarea unei platforme educationale comune in vederea dezvoltarii resurselor umane
În cadrul proiectului s-au realizat schimburi de experienţă între profesorii celor două şcoli, s-a elaborat un ghid metodologic transfrontalier bazat pe experientele comune ale profesorilor precum şi doua tabere de vară pentru elevi (una în Ungaria și una în România).
Beneficiar Proiect: Asociaţia Zona Metropolitană Oradea

Parteneri Proiect: BiharkeresztesVárosÖnkormányzata, Asociatia Zona Metropolitana Oradea, Scoala cu cls I-VIII Girisu de Cris, Bocskai István ÁltalánosIskolaésEgységesPedagógiaiSzakszolgálat. Partener asociat: Comuna Girisu de Cris

Durata Proiectului: 01.04.2011 – 31.03.2012

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe