(2007-2008) Identificarea şi Dezvoltarea de Clustere în Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

Nume proiect: Identificarea şi Dezvoltarea de Clustere în Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar, cod RO 2005/017-536.01.01.01.21

Programul de finanțare:Phare CBC 2005 Romania - Ungaria

Valoarea proiectului: 204.798 de euro

Obiective, Rezultate
Obiectivul general al acestui proiect a constat în susţinerea procesului de dezvoltare economică, sprijinirea stabilirii pe termen lung a cooperării între întreprinderi şi ameliorării integrării transfrontaliere între zonele de graniţă.
În ceea ce priveşte obiectivele specifice, acestea rezidă în:
• Stimularea formării şi dezvoltării de clustere economice transfrontaliere în judeţele Bihor şi Hajdu Bihor pentru a dezvolta sursele durabile ale avantajului competitiv în beneficiul economiei euroregiunii. Clusterele vor fi grupuri de întreprinderi care vor colabora, pe termen lung, pentru atingerea unor obiective comune.
• Amenajarea unui cadru instituţional şi operaţional pentru a asigura sustenabilitatea şi dezvoltarea continuă a clusterelor, atât la nivel intern (asociaţii, partenerii de proiect) cât şi la nivel extern (centrele de sprijin în afaceri din cadrul organizaţiilor partenere, capacitatea instituţională la nivelul autorităţilor publice locale) pentru a contribui la dezvoltarea economică/dezvoltarea funcţiilor de sprijin a clusterelor.
• Dezvoltarea unei baze de date socio-economice care să fie folosită atât de către cluster (e) cât şi de către autorităţile publice locale pentru planificarea strategică şi pentru atragerea de investitori/creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor naţionale şi europene.
• Asigurarea sustenabilităţii proiectului prin integrarea/corelarea Strategiei de Dezvoltare şi Consolidare de Clustere Economice cu alte strategii existente la nivel local şi transfrontalier.
Rezultatele acestui proiect sunt:
1) Formarea a două până la patru clustere economice în Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar, bazate pe clusterele emergente precum şi pe alţi factori-cheie în dezvoltare (avantajul competitiv pe piaţa globală, cererea de creştere,etc).
2) Dezvoltarea unui cadru instituţional şi operaţional, intern şi extern, pentru sprijinirea clusterelor. Specific, vor fi create structuri (formale sau informale) în interiorul clusterelor dar şi la nivelul partenerilor din proiect.
3) Elaborarea unei baze de date socio-economice care să fie folosită ulterior pentru planficarea strategică şi pentru pregătirea aplicaţiilor de finanţare.
4) Integrarea/Corelarea Strategiei de Dezvoltare şi Consolidare de Clustere cu alte strategii existente la nivel local.

Beneficiar Proiect: Asociaţia Zona Metropolitană Oradea

Parteneri Proiect: Asociaţia Zona Metropolitană Oradea si Euro Regional House Debrecen

Durata Proiectului: 02-09-2007 - 02-09-2008

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe