(2006-2007) EcoLife

Nume proiect: EcoLife

Programul de finantare:Administratia Fondul pentru Mediu

Valoarea proiectului: 50.000 Euro

Obiective, Rezultate

Activitatile proiectului au constat in elaborarea si tiparirea de materiale informative cu tematica privind protejarea mediului înconjurator, organizarea unui program de instruire pentru responsabilii de mediu de la nivelul Primariilor membre si a unor intalniri cu firmele din spatiul rural al Zonei.

Astfel, la sfarsitul lunii mai 2007, Asociatia Zona Metropolitana Oradea a organizat un curs de instruire avand ca tematica managementul de mediu si comunicarea, in cadrul proiectului EcoLife. Prin acest curs s-a dorit pe de o parte crearea unei echipe de actiune pentru protejarea mediului inconjurator la nivelul Zonei Metropolitane Oradea care sa asigure durabilitatea proiectului si pe de alta parte instruirea echipei pentru organizarea si desfasurarea campaniei de informare realizata prin prezentul proiect.

Ulterior s-au desfasurat 8 conferinte publice la nivelul spatiului rural al Zonei Metropolitane Oradea, respectiv in Biharia, Bors, Cetariu, Nojorid, Osorhei, Paleu, Sinmartin si Sintandrei, avand o tematica adecvata specificului localitatilor, adresate cetatenilor dar cu predilectiereprezentantilor sectorului economic, rezultatele asteptate fiind crearea unor comunitati locale responsabile, interesate de problematica protectiei mediului vis-a-vis de activitatile casnice pe care le desfasoara precum si constientizarea firmelor participante privind importanta implementarii Standardelor de mediu, respectarea legislatiei de mediu si accesarea finantarilor nerambursabile acordate in acest sens.

Beneficiar Proiect: Asociaţia Zona Metropolitană Oradea

Parteneri Proiect:Asociaţia Zona Metropolitană Oradea

Durata Proiectului:19.07.2006-31.05.2007

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe