(2008-2011) CityRegion.Net Rolul Oraşelor în dezvoltarea urbană integrată

Nume proiect: CityRegion.Net Rolul Oraşelor în dezvoltarea urbană integrată

Programul de finanțare:Urbact 2, aferent obiectivului de cooperare teritorială, al politicii de coeziune a Uniunii Europene în perioada 2007-2013

Valoarea proiectului: 73.967 euro

Obiective, Rezultate
Obiectivul proiectului: Elaborarea unor planuri de lucru şi recomandări de politici publice pentru ameliorarea cooperării dintre oraşe şi celelalte colectivităţile locale / comune periferice.
Rezultate estimate se referă la efectuarea unui
(1) Schimb de experienţe cu alte Oraşe /Zone Metropolitane cu parteneri relevanţi cu expertiză în planificarea integrată urbană, identificarea celor mai bune practici, adaptarea acestor modele la nevoile particulare locale, ameliorarea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale,
(2) Elaborarea unui Plan Local de Acţiune cu implementarea noilor strategii pt. o dezvoltare integrată a municipalităţii şi a spaţiului periferic al acesteia, metode pt. atenuarea sub-urbanizării şi a dispersiei urbane, ameliorarea cooperării (structuri juridice, finanţări, etc) respectiv a unui
(3) Catalog de funcţiuni care pot fi partajate între oraşe şi spaţiile periferice ale acestora dar şi o sinteză cu sarcini ale municipiului Oradea care nu pot fi partajate sub forma unor recomandări

Beneficiar Proiect: Municipiul Oradea

Parteneri Proiect: Municipiul Oradea,Oraşul Graz (LeadPartner), oraşele Chalon-en-Champagne (Franţa), Czestochowa (Polonia), Kielce (Polonia), Munchen (Germania), Arezzo (Italia) şi Trikali (Grecia), Zurich (Elveţia).

Durata Proiectului: Ianuarie 2008 – Ianuarie 2011

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe