Comuna Toboliu

Comuna Toboliu

Comuna Toboliu, având în componenţă două sate – Toboliu (satul de reşedinţă) şi Cheresig - s-a înfiinţat prin legea nr. 375 din 28 decembrie 2007, referitoare la reorganizarea administrativ-teritorială a comunei Girişu de Criş, în urma unui referendum organizat în comuna Girişu de Criş în 20 noiembrie 2005, localnicii exprimându-şi opţiunea pentru desprinderea comunei Toboliu.

Satele componente au fost atestate în perioada 1213 (satul Toboliu), respectiv 1289 (satul Cheresig).

Comuna Toboliu este așezată în partea sud-vestică a județului Bihor, la 20 km de Oradea. Se învecinează la nord cu comuna Girişu de Criş (satele Girişu de Criş şi Tărian), la est cu comuna Nojorid (satul Livada), la sud cu comuna Sânicolau Român, iar în partea vestică este limitată de graniţa cu Ungaria.

Comuna se întinde pe o suprafaţă de 4.233 ha din care 3.993 ha reprezintă teren agricol şi 240 ha teren neagricol. Densitatea populaţiei pe întreg teritoriul comunei este de 53,9 locuitori pe km2.

Comuna Toboliu este situată în zona de contact a Câmpiei Crişurilor cu Câmpia Miersigului, pe râul Crişul Repede şi pe Canalul Crişurilor.

Teritoriul comunei este străbătut de râul Crişul Repede. Cursul râului Crişul Repede parcurge atât o porțiune a Munților Pădurea Craiului, cât şi o zonă de câmpie, pentru a ajunge la apogeu chiar în Oradea. Debitul mediu multianual al râului Crişul Repede creşte de la 12,1 m3/s (381,8 mil.m3/an) în secţiunea Ciucea, la 25,4 m3/s (801,6 mil.m3/an) în secţiunea Oradea. Aportul principalului afluent, râul Drăgan, este de 6,83 m3/s (215,5mil.m3/an).

Prin aşezarea în partea de vest a ţării, spaţiul hidrografic al Crişurilor se încadrează în tipul de climat temperat continental cu influenţe vestice (oceanice) şi mediteraneene. Temperatura medie multianuală este de 10°C în sectorul de câmpie din vest (la staţiile meteorologice: Săcueni, Oradea, Salonta, Chişineu Criş). Cantităţile medii multianuale de precipitaţii variază între 500-600 mm în câmpie, iar vitezele medii multianuale ale vântului sunt cuprinse între 1-3 m/s.

Legătura rutieră este asigurată de drumul judeţean DJ 797 Oradea - Cheresig - Inand. Distanţa până la Oradea este de circa 20 km.

Comuna este străbătută de una din liniile CFR din judeţ, făcând legătura între Oradea şi satul Cheresig. În comuna sunt două staţii CFR: Toboliul hc şi Cheresig h. În prezent, linia ferată pe ruta Oradea – Cheresig se află în conservare.

Comuna Toboliu este alcătuită din satele Toboliu şi Cheresig. La 10 ianuarie 2008, localitatea Toboliu a devenit reședința comunei cu acelaşi nume, înființată prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, în baza Legii 375/2007.

Comuna nou înfiinţată dispune de 3.442 hectare teren arabil, 531 hectare păşune şi 20 ha livezi. Calitatea solului contribuie la obţinerea unor produse agricole renumite (varza de Toboliu), alături de resursele de apă disponibile (râul Crişul Repede). În arealul comunei Toboliu, există ape geotermale neexploatate, dar care figurează în rândul resurselor cu potenţial din judeţul Bihor.

strategii-dezvoltare-toboliuComuna dispune de spaţii destinate postului de Poliţie, dispensarului medical, farmaciei precum şi două cămine culturale, două şcoli primare şi gimnaziale care includ şi grădiniţă. Din punct de vedere turistic se remarcă Turnul Ciung (Donjon de cetate), datând din secolul XIII-XIV, din Cheresig. Acesta a fost construit din cărămidă, în plină câmpie, şi este înconjurat de un val circular de pământ ce avea probabil palisade în trecut. A fost asediat si ars de trupele lui Gheorghe Doja în 1514. Alte atracţii turistice sunt reprezentate de bisericile, Monumentele Eroilor şi zonele verzi din jurul cursurilor de apa – Crişul Repede şi Canalul Colector.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe