Comuna Sîntandrei

Comuna Sîntandrei

Cele mai vechi documente care pomenesc de Sîntandrei dateaza din secolele al XIII-lea si al XIV-lea, într-un document din 1291 localitatea fiind numita „Santus Andrea”. Mai multe dovezi arheologice demonstreaza ca teritoriul comunei Sîntandrei a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Între urmele asezarilor omenesti gasite se numara fragmente de ceramica pictate din epoca neolitica, urmele unei asezari din epoca bronzului, resturile unui cimitir, uneltele si armele, cele mai vechi datând din neolitic si epoca bronzului. Alaturi de epoca bronzului, bogat reprezentata, ca dovada a locuirii intense a acestui teritoriu, epoca fierului este si mai bogat reprezentata.

În anul 1311 comuna Sîntandrei – denumita atunci "Villa Sant Andreae" – apare ca proprietate a contelui Andrei de Bors. Din 1332 localitatea este mentionata în registrul dijmelor papale sub denumirea de "Sancto Andreas", iar apoi "Zenthandres". Dupa doi ani localitatea se separa în doua parti, una intrând în posesia episcopului Oradiei. În 1907 denumirea se schimba din "Szentandres" în "Bihar", iar din 1913 apare ca "Sîntandrei Bihor".

Comuna Sîntandrei este situata în partea de vest a tarii (Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest), în zona vestica a judetului Bihor. În cadrul Zonei Metropolitane Oradea, comuna Sîntandrei are o pozitionarea relativ centrala, învecinându-se la est cu municipiul Oradea, la sud cu comuna Nojorid, la vest cu comuna Girisu de Cris si la nord cu comuna Bors.

Comuna Sîntandrei are în componenta administrativa doua sate: Palota si Sîntandrei. Acesta din urma este si resedinta de comuna.

În comuna Sîntandrei accesul se poate realiza atât prin intermediul cailor rutiere, cât si prin intermediul cailor feroviare. Principalul traseu rutier pe care se poate ajunge în Sîntandrei este DJ797 care faciliteaza comunicarea cu localitati precum: Tarian, Girisu de Cris, Toboliu, Sânnicolau Român, Inand.
În comuna Sîntandrei exista o statie CFR (halta de calatori), localitatea fiind traversata de Magistrala Feroviara 300 care trece prim urmatoarele locatii: Bucuresti - Brasov - Sighisoara - Teius - Razboieni - Cluj Napoca – Oradea.

Accesul aerian poate fi realizat prin intermediul Aeroportului International Oradea, situat la o distanta de circa 7 km de comuna Sîntandrei.

Comuna Sîntandrei se întinde pe o suprafata de 28,01 km2, ocupând o pondere de 3,7% din suprafata totala a Zonei Metropolitane Oradea. Sîntandrei este localitatea componenta a Zonei Metropolitane Oradea cu cea mai mica suprafata.

Comuna Sîntandrei este una dintre cele mai mici localitati rurale din cadrul judetului Bihor, detinând doar 0,4% din fondul funciar existent la nivel judetean. Doar comuna Pocola are o suprafata mai redusa decât comuna Sîntandrei (24,35 km2).

Comuna Sîntandrei este situata în Câmpia Miersigului, câmpie piemontana la contac cu Dealurile si Depresiunile Crisului Negru. Astfel, Câmpia Miersig face parte dintre câmpiile mai înalte ale Câmpiei de Vest, alaturi de Carei, Ierului, Miersig, Cermei, Aradului, Vingai si Gataiei. Câmpia înalta s-a format în urma unui proces de acumulare si de eroziune, la nivelul teraselor, datorita apropierii zonei de subsidenta a Crisurilor. Desi dispusa în trepte, suprafata reliefului constituie, în ansamblu, un plan usor înclinat, de la 200 m, cât are în vecinatatea dealurilor, pâna la 110 m spre Câmpia joasa.

Clima comunei se afla sub influenta circulatiei vestice ce transporta mase de aer oceanic, umede. Media anuala a temperaturii aerului are valori cuprinse între 10°-11°C, valori specifice zonei de câmpie. Cantitatea medie anuala de precipitatii înregistreaza valori de 600 - 700 mm/an. Vânturile cele mai frecvente sunt cele de sud, urmate de cele vestice si cele din sector nordic.

Circa 75% din suprafata comunei Sîntandrei este destinata utilizarii agricole, fie pentru cultivarea terenului fie pentru pasuni. Suprafata fondului forestier de la nivel local este destul de redusa, comuna fiind situata într-o zona de ses.ComunaSîntandrei este traversata de râul Crisul Repede, pe teritoriul localitatii existând zone adesea frecventate de pescari.

strategii-dezvoltare-sintandreiÎn ceea ce priveste rezervatiile naturale, în Sîntandrei exista un sit comunitar Natura 2000 ROSCI0104 Lunca Inferioara a Crisului Repede. Acesta se întinde si pe alte localitati din vecinatate: comuna Bors, comuna Girisu de Cris si municipiul Oradea. Situl este recunoscut pentru habitatul de Zavoaie cu Salix alba si Populus alba, fiind format în proportie de 36% din râuri si lacuri, 26% culturi (teren arabil), 21% pasuni, 15% mlastini si turbarii si 2% alte terenuri arabile. Între cele mai importante specii din cadrul Luncii Inferioare a Crisului Repede amintim: Buhaiul de balta, Porcusorul de ses, Boarca, Dunarita, Zvârluga, Raspar, Pietrar, Fusar mic, Petroc, etc.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe