Comuna Oșorhei

Comuna Oșorhei

Istoria comunei Osorhei a fost influentata de asezarea acesteia în apropierea orasului Oradea. Primele atestari documentare ale satelor care alcatuiesc în prezent comuna Osorhei dateaza din jurul anilor 1202-1203, facând referire la Alparea, Cheriu si Felcheriu. Mai târziu, în anul 1236, apar în diverse documente si primele referinte la satele Osorhei si Fughiu. In anul 1692, dupa înfrângerea turcilor, cetatea Oradea si satele înconjuratoare – inclusiv teritoriul Osorhei - au fost înglobate în Imperiul Habsburgic.

Comuna Osorhei este situata în partea centrala a judetului Bihor, în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest. În Zona Metropolitana Oradea, comuna Osorhei este amplasata în partea de sud-est, învecinându-se la nord cu comunele Ineu si Paleu, la vest cu municipiul Oradea si comuna Sînmartin, la sud cu comuna Hidiselu de Sus si la est cu comunele Copacelu si Sacadat.

Comuna Osorhei s-a dezvoltat pe traseul drumului european E60 (DN1) si a magistralei feroviare 300, fiind situata la o distanta de circa 9 km de municipiul Oradea.

Comuna Osorhei se compune din cinci sate: Osorhei (resedinta de comuna), Fughiu, Alparea, Cheriu si Felcheriu. Din acestea, satele care înregistreaza cele mai mari ponderi ale populatiei din totalul volumului demografic al comunei sunt Osorhei si Alparea.

Accesul în comuna Osorhei se poate realiza prin intermediul drumului european E60 Bucuresti – Brasov – Sibiu – Cluj Napoca – Oradea – Bors. E60 (DN1) faciliteaza accesul în satul Osorhei si Fughiu, pentru a ajunge în Cheriu, Alparea si Felcheriu fiind necesara urmarea altor trasee rutiere:
- DJ 767E Osorhei – Alparea – Chijic - Copacel;
- DC44 Fughiu – Husasau de Cris;
- DC 86 Alparea – Felcheriu;
- DC 54 Oradea – Cheriu – Felcheriu;
- DC 238 Rontau – Cheriu.

În comuna O?orhei se poate ajunge ?i prin intermediul cailor feroviare, localitatea fiind traversata de Magistrala Feroviara 300 care leaga municipiul Bucure?ti de comuna Bors, prin Brasov, Medias, Cluj-Napoca.

Distan?a aproximativa pâna la Aeroportul Interna?ional Oradea este de 15,5 km.

Suprafata totala a comunei Osorhei este de 64,92 km2, ocupând un procent de 8,6% din teritoriul Zonei Metropolitane Oradea.Cel mai întins sat de la nivel local este resedinta comunei – satul Osorhei, dezvoltarea acesteia fiind favorizata de accesul facil.

Comuna Osorhei ocupa o suprafata de 0,9% din teritoriul judetului Bihor.

Comuna Osorhei este situata pe cursul Crisului Repede, într-o zona deluroasa, aflata în prelungirea Muntilor Apuseni. La o altitudine medie de 126 m deasupra nivelului marii, Osorheiul se gaseste la deschiderea Vaii Crisului Repede spre câmpie, într-o zona de contact între prelungirile Muntilor Apuseni si Câmpia Banato-Crisana, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei) catre cel de câmpie.

Culoarul Crisului Repede face parte din Dealurile si Depresiunea Crisului Repede. Cu exceptia magurilor din fâsia îngusta de roci calcaroase triasice din marginea de Sud - Est, întreaga unitate este sculptata în roci sedimentare neogene si cuaternare (mai friabile).

Clima în comuna Osorhei este determinata de Vânturile de Vest, fiind asadar o clima temperat continentala, cu o temperatura medie anuala de 10,3°C. Temperatura medie pentru luna iulie este de 21°C, în timp ce în ianuarie se înregistreaza o medie de -1,7 °C. Precipitatiile înregistreaza o medie anuala de 585,4 mm, destul de ridicata pentru o zona de câmpie similara.

Fondul funciar din comuna Osorhei are o utilizare preponderent agricola, 65,4% din suprafata totala a localitatii reprezentând terenuri agricole. Din suprafata agricola, 66,3% este teren arabil, 23% sunt pasuni, 15,4% fânete, 0,5% sunt livezi, vii si pepiniere pomicole si viticole.

În partea de sud a comunei exista o suprafata destul de ridicata de fond forestier, lânga satele Felcheriu, Cheriu si Alparea întâlnindu-se paduri ce totalizeaza circa 1200 ha.
Pe teritoriul comunei se gaseste Padurea cu Narcise, arie protejata în suprafata de 2 ha, situata în padurea Alparea unde traieste narcisa salbatica (Narcissusaugustifolius), specie ocrotita, aflata la cea mai mica altitudine din tara (100 m). De altfel, în Osorhei exista 3 situri Natura 2000: ROSCI0008 Betfia (se întinde pe Hidiselu de Sus, Osorhei, Sînmartin), ROSCI0050 Crisul Repede amonte de Oradea (se întinde pe Alsed, Astileu, Auseu, Ineu, Lugasu de Jos, Magesti, Oradea, Osorhei, Sacadat, Tetchea, Tileagd, Vadu Crisului) si ROSCI0145 Padurea de la Alparea (se întinde pe Copacel, Osorhei).

Situl comunitare Betfia este recunoscut pentru habitatul de Pajisti panonice pe loess. Avenul Betfia este un habitat ideal pentru cele anumite specii de lilieci (Liliac mare cu potcoava, Liliacul cu urechi mari), dar si pentru numeroase specii de amfibieni si reptile de interes national.

În cadrul sitului Crisul Repede amonte de Oradea traiesc habitate de Zavoaie cu Salix alba si Populus alba. Aria este o zona importanta pentru conservarea speciilor de Scoica de râu (Unio crassus), Boarta (Rhodeussericeusamarus) si Zglavoaca (Cottusgobio), care aici prezinta populatii stabile. Situl Crisul Repede amonte de Oradea este format în proportie de aproape 80% din râuri si lacuri.

strategii-dezvoltare-osorheiSitul Padurea de la Alparea adaposteste habitatul de Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum. Padurea de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum este bine conservata cu pâlcuri de narcise, înglobând rezervatia naturala Padurea cu narcise de la Osorhei. Situl constituie habitat de hranire pentru liliecii din cadrul ROSCI0008 Betfia.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe