Comuna Cetariu

Comuna Cetariu

Comuna Cetariu este amplasata în nord-vestul judetului Bihor, în Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest. În cadrul Zonei Metropolitane Oradea, comuna Cetariu se situeaza în partea de nord-est, localitatile componente dezvoltându-se în lungul drumului comunal DC32. Fata de resedinta de judet, comuna Cetariu este amplasata la o distanta de circa 13 km.

Din punct de vedere administrativ comuna Cetariu se învecineaza la nord cu comuna Biharia si comuna Salard, la est cu comuna Sîrbi, la sud cu comuna Ineu si comuna Paleu, iar la vest cu comuna Biharia.

Comuna Cetariu este formata din patru sate amplasate pe directia vest-est a localitatii: Cetariu, Tautelec, Sisterea si Susturogi. Satul resedinta al comunei (Cetariu) are o populatie mai numeroasa decât alte localitati componente, dezvoltarea acestuia fiind favorizata de accesul mai facil (DJ 767F).

Accesul în comuna Cetariu se realizeaza prin DJ 767 F, care leaga localitatea de municipiul Oradea. La nivel local, accesul în satele Sisterea si Susturogi se realizeaza prin DC 32.

În comuna Cetariu nu se poate realiza accesul prin intermediul cailor ferate, cea mai apropiata statie CFR fiind cea din municipiul Oradea. De asemenea, comuna Cetariu se afla la o distanta de aproximativ 20 km de Aeroportul International Oradea.

Suprafata totala a comunei Cetariu este de 65,34 km2, din care 72% reprezinta terenuri agricole (46,87 km2). Raportat la suprafata totala a Zonei Metropolitane Oradea, comuna Cetariu reprezinta 8,7%, fiind a treia localitate ca marime dupa comuna Nojorid (125,57 km2) si municipiul Oradea (115,56 km2).

Suprafata comunei Cetariu a scazut semnificativ în anul 2003, când zona de sud a localitatii a format o noua comuna – Paleu. Astfel, de la o suprafata de 113,20 km2, comuna Cetariu a ajuns la 65,34 km2 (-42,3%).

Comuna Cetariu este situata într-o zona de dealuri piemontane care fac legatura între zona muntoasa din estul judetului (Muntii Bihorului, Muntii Codru-Moma, Padurea Craiului si Muntii Ploposului) si zona de câmpie din partea de vest (Câmpia Crisurilor). Altitudinea Dealurilor Crisene care se regasesc si pe teritoriul comunei Cetariu scade de la circa 600 m, cât au în vecinatatea muntilor, pâna la aproximativ 200 m, deasupra Câmpiei Crisurilor.

Clima comunei Cetariu este specifica climei judetului care se afla sub influenta circulatiei vestice ce transporta mase de aer oceanic, umede. Temperatura medie anuala este de cuprinsa între 7° – 10°C, medie caracteristica zonei de deal din judetul Bihor. Media anuala a precipitatiilor este de 700-1.000 mm/an, iar vânturile cele mai frecvente sunt cele de sud, urmate cele vestice si cele din sector nordic.

strategii-dezvoltare-cetariuPrincipala resursa naturala este terenul agricol, ponderea acestuia în totalul fondului funciar din comuna fiind de 72%. Din totalul terenurilor agricole, 65,7% reprezinta terenuri arabile, 17,2% pasuni, 15,5% fânete si 1,9% alte terenuri. Pe teritoriul localitatii se afla Rezervatia Naturala Botanica Fâneata Valea Rosie cu o suprafata de circa 4 ha.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe