Plan amenajare teritoriu ZMO - Completare chestionar

A.D.I. Zona Metropolitană Oradea se află în procesul de elaborare a documentației strategice a Planului de Amenajare a Teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (PATZMO). Documentația este necesară în vederea:

Evidenţierii problemelor și disfuncţionalităţilor existente la nivelul teritoriului survenite din teritoriu și prevederea unui set de măsuri pentru diminuarea sau înlăturarea efectelor negative ale acestora;

Identificarea coridoarelor de dezvoltare între Municipiul Oradea și comunele situate în spațiul periurban care să permită fundamentarea politicilor de planificare și dezvoltare strategică și spațială la nivel metropolitan;

Crearea unui cadru comun de planificare strategică și spațială pentru amenajarea teritorială coerentă pe termen lung  a zonei funcționale a Municipiului Oradea.

În acest context, vă adresăm invitația de a contribui la pregătirea unui document de planificare a dezvoltării Zonei Metropolitane Oradea care să răspundă în mod real nevoilor dumneavoastră, prin completarea chestionarului de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNJLL5JBBHm4M5QSsFaLpjUn_Mj7F790XpHVeTHwkniwU53Q/viewform

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe