Anunţ public privind intenția de elaborare a Planului de amenajare a teritoriului zonal metropolitan Oradea

Zona Metropolitană Oradea / UAT Oradea, anunță publicul interest asupra intenției de elaborare a Planului de amenajare a teritoriului zonal metropolitan Oradea.

Obiectivele acestui document sunt:

 1. Corelarea propunerilor din Planul de amenajare a teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (PATZMO) cu:

·    Prevederile secțiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN),

·    Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Bihor (PATJ Bihor),

·    Programele operaționale naționale și cu cele de cooperare teritorială europeană,

·    Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDT),

·    Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Vest (PDRR Nord-Vest), cu Strategia de dezvoltare a județului Bihor pentru perioada 2021-2027,

·    Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Oradea și Zona Metropolitană Oradea (SIDU Oradea și Zona Metropolitană Oradea) 2021-2027,

·    Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (PMUD Zona Metropolitană Oradea) pentru perioada 2021-2027,

·    Strategiile de dezvoltare durabilă ale comunelor asociate în cadrul ADI Zona Metropolitană Oradea pentru perioada 2021-2027,

·    Alte programe, planuri și proiecte implementate sau aflate în curs de implementare, cum sunt, de exemplu, Master Plan-ul privind alimentarea cu apă si epurarea apelor uzate in județul Bihor, Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Bihor, Modernizare aeroportului Oradea etc.

 1. Evidențierea problemelor și a disfuncționalităților din teritoriu, precum și prevederea unui set de măsuri pentru diminuarea sau pentru înlăturarea efectelor negative ale acestora.
 2. Identificarea coridoarelor de dezvoltare între Municipiul Oradea și comunele asociate situate în spațiul peri-urban.
 1. Suită de propuneri de echipare tehnico-edilitară, concepute ținând seama atât de necesitatea asigurării cu utilități a localităților, cât și de protecția mediului.
 1. Valorificarea cooperării transfrontaliere ca modalitate complementară de dezvoltare socio-economică a teritoriului Zonei Metropolitane Oradea.

 

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe