Ședința de lucru în vederea pregătirii parteneriatelor și ideilor de proiecte aferente Programului de cooperare transfrontalieră

INTERREG VI - A - Romania Ungaria (ROHU) 2021-2027

Avand in vedere aprobarea recentă de către Comisia Europeană a Programului INTERREG VI - A România Ungaria (ROHU) 2021-2027, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea a organizat în data de 26 Ianuarie 2023, în Comuna Borș, o ședință de lucru pe tema pregătirii parteneriatelor și generării ideilor de proiecte care ar putea fi eligibile pentru finanțare în cadrul acestui program de cooperare teritorială.

Programul Interreg VI-A România-Ungaria, implementat în perioada de programare 2021-2027, continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-maghiară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state partenere.

Aria eligibilă a programului cuprinde 4 județe din România: Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș și 4 județe din Ungaria: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád-Csanad.

La această ședință de lucru au participat un număr de 46 de persoane, reprezentanți din partea a 27 de unități administrativ teritoriale din județele Bihor, Hajdu-Bihar și Bekes (11 unități administrativ teritoriale asociate în cadrul Zonei Metropolitane Oradea și 17 unități administrativ-teritoriale din Ungaria), ai Universității Oradea, ai Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Oradea, respectiv ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitane Oradea.

Principalele discuții s-au axat pe generarea de idei de proiecte de cooperare transfrontalieră în cadrul celor 3 priorități stabilite în cadrul programului de finanțare:

  1. Prioritatea 1: Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai verde și mai rezilientă între România și Ungaria
  2. Prioritatea 2: Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai socială și mai coezivă între România și Ungaria
  3. Prioritatea 3: O cooperare transfrontalieră mai durabilă și mai eficientă, bazată pe comunitate

După publicarea apelurilor de proiecte, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitane Oradea va organiza întâlniri de lucru bilaterale, punctuale, între partenerii care și-au exprimat interesul pentru cooperare și implementarea proiectelor de interes comun, împreună.  

 

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe