Schimb de experiență privind dezvoltarea metropolitană cu orașul Brno (Cehia)

In perioada 9-13 Ianuarie 2023, la solicitarea orașului Brno (Cehia), Zona Metropolitană Oradea a organizat o vizită de studiu pe tema Guvernanței inteligente pentru dezvoltare metropolitană durabilă. Această vizită de studiu a fost organizată cu sprijinul Comisiei Europene prin instrumentul pentru asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX - Technical Assistance and Information Exchange) și a vizat consolidarea capacității instituționale a orașului Brno prin îmbunătățirea planificării strategice, accesării de fonduri europene și dezvoltării cooperării metropolitane pentru promovarea unor proiecte de investiții publice integrate.

În acest sens, de-a lungul celor 5 zile, cei trei reprezentanți din cadrul Primăriei orașului Brno (Direcția Dezvoltare Strategică și Cooperare Metropolitană-Investiții Teritoriale Integrate) au participat la o serie de ateliere de lucru și dezbateri cu experții din cadrul Zonei Metropolitane Oradea, ai Primăriei Municipiului Oradea, ai Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, ai Asociației de Promovare a Turismului din Oradea și Regiune, ai Băncii Mondiale, respectiv ai Fundației Comunitare Oradea menite să contribuie la transferul de expertiză în domeniul dezvoltării metropolitane.

În cadrul acestor întâlniri, a fost prezentat modul de organizare a cooperării la nivel metropolitan, strategia de dezvoltare metropolitană și proiectele implementate, strategia de atragere a investițiilor la nivel local și regional prin rețeaua de parcuri industriale existente și planificate, organizarea transportului public la nivel metropolitan, planul de urbanism general al Municipiului Oradea, diferitele inițiative comunitare promovate de societatea civilă, precum și activitățile derulate pentru dezvoltarea turismului în Municipiul Oradea și în regiune.

De asemenea, în cadrul aceleiași vizite de studiu, au fost efectuate o serie de deplasări pentru prezentarea proiectelor de investiții publice dezvoltate la nivel metropolitan, precum: Drumul direct de legătură Centura Oradea-Autostrada A 3, drumul modernizat Oradea-Fughiu, drumul construit Oradea (Cazaban)-Sântandrei.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe