Lărgire de la 2 la 4 benzi a străzii Matei Corvin prin lărgirea Pasajului inferior de la km 118+501 al caii ferate 328 Arad – Oradea

Lucrarea inițiată de catre ADI Zona Metropolitană Oradea, actualizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Lărgire de la 2 la 4 benzi a străzii Matei Corvin prin lărgirea Pasajului inferior de la km 118+501 al caii ferate 328 Arad – Oradea“, a fost transmisă spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Oradea în ședința din 31.08.2020.

Deși această lucrare a fost aprobată inițial prin HCLMO nr. 30 din 28.01.2020, în vederea preluării investiției de către CNAIR pentru execuția lucrărilor au fost solicitate ajustări și actualizări la documentația inițială.

Realizarea acestei investiții va conduce la:

 • crearea unui mediu sanatos pentru locuitori: inlaturarea poluarii aerului, zgomotelor, trepidatiilor, accidentelor, etc;
 • reducerea timpului de transport la punctele de destinatie prin marirea vitezelor de circulatie.
 • eliminarea strangulărilor din fluxul de trafic ;
 • scurtarea duratei medii de călătorie reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;
 • realizarea unui confort pentru participanții la trafic – autovehicule și pietoni;
 • mărirea siguranței circulației;
 • reducerea numărului de accidente;
 • îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

Valoarea totală a investiției este de 13.026.385,01 lei + TVA.

Lungimea totală a lucrărilor rutiere pe DN19 este de 129,86m, vor fi construite două trotuare de siguranță a 0,50m fiecare precum și două trotuare pietonale de 2,50m. Girația va fi lărgită, având diametrul de 12,00m.

Pasajul rutier va avea o lungime de 31,08 metri, cu o lățime de 7,68 m. Vor fi construite două pasaje pietonale, unul cu lungime de 24m, iar celălalt cu lungimea de 33,60m.

Durata estimată de execuție: 15 luni, din care proiectare 3 luni, iar execuție 12 luni

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe