Finalizare Studiu de fezabilitate drum Oradea-Nojorid

ADI Zona Metropolitană Oradea a finalizat și recepționat studiul de fezabilitate pentru realizarea drumului de legătură dintre municipiul Oradea (cartierul Grigorescu) și comuna Nojorid, acesa fiind transmis spre aprobare în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 31 august 2020.

Calea rutieră nouă propusă reprezintă o alternativă la DN 79, respectiv legătura între Oradea și Nojorid, degrevând comuna Nojorid și municipiul Oradea de congestionarea traficului în interiorul localității Nojorid și intrarea/ieșirea din municipiul Oradea, la intersecție între DN1 Centura Municipiul Oradea și DN 79 Oradea-Arad (Calea Aradului).

Drumul de categoria a III-a se va întinde pe teritoriul celor două UAT-uri, respectiv Municipiul Oradea și Comuna Nojorid, având o lungime de 8.406,86 m.

Traseul drumului de legătură pleacă din cartierul Grigorescu, situat în imediata apropiere a centurii municipiului Oradea. Drumul de legătură propus va avea ca punct de plecare dinspre Oradea o bifurcație de la străzile Hack Halasi Gyula şi Calea Nojoridului, oferind opţiunea de a traversa centura municipiului Oradea fie pe pasajul din zona străzii Ciheiului, fie pe cel din zona străzii Nojoridului. Traseul va continua pe strada Nojoridului, înspre liziera pădurii, până la limita de proprietate între cele două UAT-uri, apoi pe teritoriul comunei Nojorid până în intersecţia cu drumul comunal Nojorid - Apateu (DC 64).

De asemenea, drumul propus va avea două ramificaţii pe raza UAT-ului Nojorid: prima înspre DN 79, în apropierea aeroportului Oradea până în intersecția dintre DN 79 și drumul comunal DC 77 Livada de Bihor, cu o lungime de 1.682,00 metri, iar a doua înspre centrul comunei Nojorid, care se va intersecta cu DN 79 (în dreptul Primăriei Nojorid), cu o lungime de 1.337,40 metri.

Conform caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, se vor executa următoarele lucrări de drumuri: structură rutieră nouă, structură rutieră nouă pentru acostamente, străzi laterale, se vor amenaja stații de autobuz, refugiu pentru călători, borduri, rigole, un zid de sprijin, lucrări de canalizare precum și lucrări de rețele electrice.

De asemenea, proiectul prevede şi amenajarea unei piste de biciclete pe toată lungimea drumului, cu lăţimea de 1,50 m.

Durata de realizare a proiectului, conform studiului de fezabilitate, este de 21 luni, dintre care 3 luni proiectare şi 18 luni execuție. Valoarea totală a investiției este estimată la suma de 42.371.305,59 lei fără TVA.

 

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe