S-a semnat acordul de asociere pentru realizarea noului drum de legătură între Oradea și Nojorid

In cursul zilei de miercuri, 11.03.2020, s-a semnat acordul de asociere intre Zona Metropolitană Oradea, Primaria Municipiului Oradea si Primaria comunei Nojorid, pentru realizarea obiectivului de investiție: “DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (CARTIER GRIGORESCU) ȘI COMUNA NOJORID (DN79 / DC64)”.

Acest acord are la bază mandatarea ADI ZMO pentru a elabora studiul de fezabilitate, documentație care va sta la baza contractării serviciilor/lucrărilor de proiectare și execuție ulterioară a acestui obiectiv de investiție de interes metropolitan.

Legat de importanța acestei investiții, primarul Ilie Bolojan a menționat: ”Prin această nouă rută de acces în municipiul Oradea, respectiv după caz de tranzitare a municipiului pe ruta Arad – Cluj-Napoca, se va asigura o redistribuire eficientă a fluxurilor de trafic pe centura municipiului Oradea, pe sectorul cuprins între intersecția cu DN 76 și intersecția cu DN 79, ceea ce va duce la o decongestionare a traficului pe acest sector.”

Drumul de legătură propus se întinde pe teritoriul a două UAT-uri, respectiv Municipiul Oradea și Comuna Nojorid. Acesta are o lungime de aprox. 8 km și este prevăzut integral cu piste de biciclete care se vor racorda la pistele existente pe străzile Hack Halasi Gyula și str. Nojoridului în municipiul Oradea.

Traseul drumului de legătură pleacă din cartierul Grigorescu, situat în imediata apropiere a centurii municipiului Oradea. Drumul de legătură propus va avea ca punct de plecare dinspre Oradea o bifurcație de la străzile Hack Halasi Gyula și Nojoridului, oferind opțiunea de a traversa centura municipiului Oradea fie pe pasajul din zona străzii Ciheiului, fie pe cel din zona străzii Nojoridului. Traseul va continua pe strada Nojoridului, înspre liziera pădurii, până la limita de proprietate între cele două UAT-uri, apoi pe teritoriul comunei Nojorid până în intersecția cu drumul comunal Nojorid - Apateu (DC 64).

Drumul propus va avea două ramificații pe raza UAT Nojorid:

  • Prima înspre DN79, în apropierea aeroportului Oradea (zona de siguranță), până în intersecția dintre DN 79 și drumul comunal DC 77 Livada de Bihor;  
  • A doua înspre centrul comunei Nojorid, se va intersecta cu DN 79 (în dreptul Primăriei Nojorid);

“Lungimea drumului de legătură va fi de aproximativ 8 km. Acesta va îmbunătăți conectivitatea între Municipiul Oradea și comuna Nojorid și va pune în valoare suprafețele de teren disponibile pentru dezvoltare rezidențială în zonă”, a menționat Teodor Baba, primarul comunei Nojorid.

Plansa Legatura Oradea-Nojorid

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe