Centura ocolitoare a comunei Biharia

Acord de asociere între Zona Metropolitană Oradea, Primăria Oradea și Primăria Biharia pentru realizarea obiectivului de investiție: “Centura ocolitoare a comunei Biharia”

În cursul zilei de azi, 23.01.2020, începând cu ora 12.00, a avut loc ședința Consiliului Director al Zonei Metropolitane Oradea, în cadrul căreia s-a aprobat acordul de asociere între Zona Metropolitană Oradea, Primăria Municipiului Oradea și Primăria comunei Biharia, pentru realizarea obiectivului de investiție: “Centura ocolitoare a comunei Biharia”.

            Acest acord are la bază documentația de tip Studiu de Fezabilitate realizată de către ADI ZMO și aprobată de către Consiliul Local al comunei Biharia, prin care se propune o rută ocolitoare spre nodul rutier Biharia al Autostrăzii Transilvania.

Obiectul acordului de asociere prevede suportul tehnic și financiar al Zonei Metropolitane Oradea și al Primăriei Municpiului Oradea, în favoarea Primăriei comunei Biharia, pentru identificarea și asigurarea surselor de finanțare necesare pentru realizarea acestei investiții strategice metropolitane.

Această centură ocolitoare a comunei Biharia va avea o lungime de aprox. 5,6 km, cu pistă de biciclete inclusă pe toată lungimea acestuia.

Valoarea totală a investiției este de 49.606.998 Ron (TVA inclus), iar durata estimată de realizare este de 17 luni (3 luni proiectare + 14 luni execuția lucrărilor).

↓Profil transversal tip centura Biharia

↓Incadrare centura Biharia

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe