Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei) – Autostrada A3 (Biharia)

Pe ordinea de zi a ședinței de guvern de azi figurează proiectul de hotărare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)'', prin care orașul Oradea va fi legat de autostrada Transilvania.

Este ultima procedură înainte de organizarea licitației pentru proiectarea și execuția acestei importante lucrări penru municipiul Oradea. Șoseaua cu profil de autostradă de peste 19 km lungime va conecta Oradea și Zona Metropolitană la sistemul european de autostrăzi. 

Dacă nu vor fi probleme deosebite, până la finalul anului am putea avea un constructor, iar cel mai târziu la începutul primăverii viitoare ar putea începe lucrările. 
Proiectul poate fi consultat la aceasta adresa.

 

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe