Proiectul METROPOLITAN

Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania (FZMAUR) in parteneriat cu Asociatia pentru Mobilitate Metropolitana (AMM) implementează proiectul METROPOLITAN, cod SMIS 111265, finanţat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă 2014-2020, care are ca beneficiari direcţi Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care gestionează transportul public și Municipiile cu statut de pol de creștere sau dezvoltare.

Obiectivul general al proiectului este elaborarea unei politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul transportului public local și metropolitan de călători din România, care va contribui la perfecționarea legislației în domeniu, la o corelare a legislației în domeniu cu legea cadru privind serviciile comunitare de utilități publice (Legea nr. 51/2006) și cu legislația auxiliară, precum și la o armonizare cu legislația europeană privind serviciile publice de transport, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

În acest context, în perioada 15-17 Mai 2019, Zona Metropolitană Oradea a găzduit al doilea seminar regional al proiectului, cu participarea unui număr de peste 50 de invitați, din grupul țintă al proiectului (ADI-uri membre FZMAUR, reprezentanți ai municipiilor reședință de județ și ai ADI-urile de transport public) precum și reprezentanți locali.

La eveniment au participat și reprezentanți ai Băncii Mondiale, context în care s-a lansat și Raportul RomaniaMetropolitana. Acesta include proiectele prioritare cu impact metropolitan votate de cetățeni pentru Oradea și cele 40 de reședințe de județ din România.

Agenda evenimentului a cuprins subiecte de interes general din domeniul transportului public la nivel local și metropolitan, fiind prezentate diverse proiecte de bună practică și discutate totodată problemele relevante cu care serviciul de transport public se confruntă.

În baza celor discutate în cadrul seminarului, s-au desprins o serie de concluzii și propuneri privind necesitatea modificării cadrului legal care reglementează transportul public la nivelul zonelor metropolitane și aglomerărilor urbane din România.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe