Semnarea contractului in vederea proiectării și execuției drumului de legătură Oradea - Oșorhei

Pe baza mandatării de către membrii săi, respectiv UAT Oradea și UAT Oșorhei, in cursul zilei de 07.05.2018, A.D.I. ZONA METROPOLITANĂ ORADEA a semnat contractul cu asocierea dintre SC DRUMURI BIHOR SA, SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA și SC DRUM ASFALT SRL, în vederea proiectării și execuției obiectivului de investiție: Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)”.

Investiția a fost contractată la valoarea de 4.493.612,42 lei fără TVA, iar durata de realizare a contractului este de 12 luni.

Obiectivul de investiție vizează modernizarea drumului existent de legătură între Municipiul Oradea (strada Podgoriei, de la zona neasfaltată) până la intersecția dintre localitățile Husasău de Criș și Fughiu (comuna Oșorhei), având o lungime estimată de aprox. 3,6 km.

Necesitatea modernizării drumului este dată de faptul că, împreună cu DJ 77G şi DJ 767A oferă o alternativă mai scurtă (faţă de traseul prin DN1) de acces în Municipiul Oradea, pentru localităţile Husasău de Criş, Ineu, Botean, Bălaia, Burzug, Chioag.

Implementarea acestei investiții publice va îmbunătăți confortul vieții locuitorilor din zona prin îmbunătățirea vitezei de deplasare, reducerea nivelului de zgomot și prin reducerea de emisii poluante.

Prin realizarea investiței propuse sunt vizate următoarele efecte:

  • se facilitează accesul în zonă, între localități și în interiorul localitătilor, la diverse puncte de interes, funcționale sau rezidențiale;
  • crește siguranța traficului;
  • se creează o legătură rutieră funcțională între Municipiul Oradea și comuna Oșorhei care va permite și o dezvoltare rezidențială și economică.

Drumul se va încadra între limitele de proprietate privată, se va optimiza structura rutieră existentă și se va imbunătăți sistematizarea pluvială (realizarea de șanturi, rigole, podete etc). De asemenea, drumul va fi prevăzut cu stâlpi pentru iluminat public. În vederea atenționării participanților la trafic, se vor amplasa, în zonele trecerilor de pietoni, indicatoare "Trecere pentru pietoni" formate dintr-un ansamblu de lămpi cu LED-uri, panou fotovoltaic și stălpi din oțel zincat. În prezent drumul nu este marcat, astfel încăt prin proiect se vor executa marcaje longitudinale și marcaje transversale noi. Adoptarea de trotuare încadrate de borduri în interiorul localității, va duce de asemenea la creșterea gradului de siguranță. Se va realiza amenajarea curbelor prin adoptarea de supralărgiri în curbe cu raza mai mică de 226 m și adoptarea de supraînălțări. În functie de viteza de proiectare, vor fi aduse imbunătățiri ale structurii drumului prin imbunătățirea fundației și așternerea noilor straturi asfaltice. Se vor monta indicatoare rutiere.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe