Semnarea contractului in vederea proiectării și execuției drumului de legătură Oradea - Sîntandrei

Pe baza mandatării de către membrii UAT Oradea și UAT Sîntandrei, in cursul zilei de azi, 15.03.2018, ADI Zona Metropolitană Oradea a semnat contractul cu asocierea dintre SC Drumuri Bihor SA, SC Aquacons SRL și SC Drum Asfalt SRL, in vederea proiectării și execuției Drumului de legătură între centura Municipiului Oradea (Strada Cazaban) și Comuna Sîntandrei (Strada Râturi).

Investiția a fost contractată la valoarea de 6.810.213,26 lei fără TVA, iar durata de realizare a contractului este de 10 luni.

Obiectivul de investiție vizează realizarea unui drum nou de legatură între Centura Municipiului Oradea (Strada Cazaban ) și Comuna Sîntandrei (Strada Râturi) având o lungime estimată de aprox. 3,5 km,.

Drumul va avea 2 benzi de circulație rutieră, pistă de biciclete și iluminat public, fiind prevăzut și un pod peste canalul Anticar.

Acest drum se va intersecta cu girația viitorului drum de legătură de la centura Oradea la autostrada Transilvania și se va lega cu viitoarea centură a comunei Sîntandrei.

Investiția în modernizarea infrastructurii de transport va contribui la:

 • creșterea mobilității populaţiei şi a bunurilor la nivel metropolitan, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
 • punerea în valoare și creşterea potenţialului economic și social al arealului adiacent drumului de legătură;
 • creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;
 • reducerea timpului de călătorie, atât pentru persoane care tranzitează zona Oradea/Sîntandrei cât şi pentru transportul de marfă;
 • îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

Prin construcția noului drum de legătură se vor rezolva următoarele deficiențe:

 • Lipsa alternativelor de conectivitate rutieră dintre Oradea și Sîntandrei care determină blocaje pe DJ 797, în special la orele de vârf;
 • zonele nu vor mai fi considerate deficitare din punct de vedere al volumului şi al calității transportului, datorită conectării infrastructurii de transport rutier local la centura municipiului Oradea și reţeaua TEN-T;
 • satisfacerea nevoilor de deplasare a cetățenilor şi a mărfurilor;
 • dezvoltarea transportului prin asigurarea conectivităţii prin intermediul drumurilor locale a zonelor cu potenţial economic, determinând îmbunătăţirea comerţului şi creşterea competitivităţii la nivel regional;
 • asigurarea securităţii în transport, a siguranţei rutiere pentru toţi participanţii la trafic şi a protecţiei mediului înconjurător.
 • drum de legatura oradea sintandrei

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe