Lansarea procedurii de achiziție pentru contractarea proiectării & execuției drumurilor de legătură cu Oșorhei și Sîntandrei

Pe baza mandatării de către membrii UAT Oradea, UAT Oșorhei și UAT Sîntandrei, ADI Zona Metropolitană Oradea anunță lansarea procedurii publice de achiziție publică prin procedură simplificată a contractării proiectării & execuției drumurilor de legătură dintre Municipiul Oradea și comunele Oșorhei și Sîntandrei.

Implementarea acestor investiții publice de acces rutier va reduce distanțele de transport, va îmbunătăți confortul vieții locuitorilor din zonele vizate prin îmbunătățirea vitezei de deplasare, reducerea nivelului de zgomot, și prin reducerea de emisii poluante.

ADI Zona Metropolitană Oradea, în calitate de Autoritate Contractantă, invită pe cei interesați să participe, să verifice documentele disponibile pentru achizițiile menționate care au fost publicate în Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) și să depună ofertele până la data de 29.01.2018, ora 15.00 pentru Proiectare & execuție pentru modernizarea drumului de legatură între Municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu), respectiv 05.02.2018, ora 15.00, pentru Proiectare & execuție pentru realizarea unui drum de legatură între centura Municipiului Oradea (Strada Cazaban ) și Comuna Sîntandrei (Strada Râturi).

SCURTĂ DESCRIERE:

1. Proiectare & execuție pentru modernizarea drumului de legatură între Municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu), Numar invitatie / anunt: 420946 / 09.01.2018

Obiectivul de investiție vizează modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu) pe secțiunea de drum care pornește din zona neasfaltată a străzii Podgoria și continuă până la intersecția cu drumul comunal 44, (comuna Oșorhei).

Lungimea sectiunii de drum propusă spre modernizare este de aprox. 3,6 km.

Valoarea estimată a achiziței este de 6.080.759,00 lei fara TVA din care:

 • Proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului  – 61.166,00 lei fara TVA;
 • Valoarea executiei de lucrări  – cap. 4.1  5.913.365,00 lei fara TVA;
 • Organizare de santier – 106.228,00 lei fara TVA.

2. Proiectare & execuție pentru realizarea unui drum de legatură între centura Municipiului Oradea (Strada Cazaban ) și Comuna Sîntandrei (Strada Râturi) Numar invitatie / anunt: 421235 / 17.01.2018

Obiectivul de investiție vizează realizarea unui drum nou de legatură între Centura Municipiului Oradea (Strada Cazaban ) și Comuna Sîntandrei (Strada Râturi), având o lungime estimată de aprox. 2,8 km.

Valoarea estimata a achizitiei  8.667.986.02 lei fara TVA din care:

 • Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului  – 393.766,35 lei fara TVA;
 • Valoarea executiei de lucrari – 8.173.453.79 lei fara TVA;
 • Organizare de santier  - 100.765,88 lei fara TVA.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe