Încheierea proiectului “Dezvoltarea potențialului geotermal în județele Ilfov și Bihor”

ADI ZMO - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, în calitate de partener, anunță încheierea proiectului “Dezvoltarea potențialului geotermal în județele Ilfov și Bihor”, finanțat prin Programul RO 05 Eficiență Energetică - Fondul pentru Relații Bilaterale, derulat prin Granturile SEE 2009-2014.

Proiectul a fost implementat în structură partenerială, alături de Consiliul Judeţean Ilfov, în calitate de lider de parteneriat și de ISOR Iceland GeoSurvey (Institutul de Studii și Cercetări Geologice), partenerul din Islanda.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea gradului de conștientizare a factorilor decizionali din județele Ilfov și Bihor, în domeniul eficienței energetice, prin utilizarea sustenabilă a resurselor geotermale disponibile la nivelul celor două județe și adaptarea unor exemple de bună practică și a unor soluții tehnice din Islanda, pentru aplicabilitate în contextul metropolitan, vizând astfel Etapa I din Strategia de Dezvoltare Geotermală a ZMO. Au fost implicați direct 8 dintre cei 12 membri ai ZMO, respectiv localitățile Oradea, Borș, Girișu de Criș, Nojorid, Oșorhei, Sînmartin, Sîntandrei și Toboliu, localități în care sunt identificate și exploatate resurse geotermale.

Valoarea totală a proiectului a fost de 286.735,00 lei, din care valoarea alocată prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE) de 243.724,75 lei (85%), iar cofinanțarea de la Bugetul de Stat de 43.010,25 lei (15%).

Activitățile proiectului au inclus și trei vizite de lucru, dintre care două în România - în județele Ilfov și Bihor și una în Islanda, pentru schimb de experiență în vederea dobândirii de bune practici în domeniul exploatării resurselor geotermale. La vizita de lucru organizată la finalul lunii iunie în Islanda, au participat reprezentanții celor 8 localități membre în ADI ZMO incluse în proiect. La vizita de lucru ce a avut loc în județul Ilfov, au participat reprezentanți ai DMPFI Oradea, ai comunelor Girișu de Criș, Toboliu și Paleu, precum și ai companiei Termoficare S.A. Oradea. Apoi, în data de 28 septembrie a avut loc vizita de lucru în județul Bihor, ce a inclus obiectivele TRANSGEX SA din Oradea - Cartierul Ioșia și din orașul Beiuș, Complexul Nymphaea din Oradea, obiectivul FORADEX SA din Sîntandrei.

Conferința de încheiere a proiectului a avut loc vineri, 29 septembrie, la Oradea, cu participarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov, ai ISOR Islanda, ai Universității Oradea, ai Zonei Metropolitane Oradea, ai Primăriei Municipiului Oradea precum și ai comunelor membre în ADI ZMO.

Ca urmare a acestui proiect, la nivelul ADI ZMO se va elabora o analiză a potențialului resurselor geotermale, urmând a fi folosită ca bază și argument pentru proiecte viitoare, de interes metropolitan.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe