Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov și Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ, PRIVIND ACORDUL DE PARTENERIAT PENTRU INIȚIATIVA/ACȚIUNEA "DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI GEOTERMAL DIN JUDEȚELE ILFOV ȘI BIHOR"

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și Consiliul Județean Ilfov au semnat acordul de parteneriat cu privire la inițiativa "Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov și Bihor". Acordul de parteneriat este semnat și de către ISOR Iceland GeoSurvey, partener din Statele Donatoare (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), al celor două autorități din România. Cele trei instituții se angajează să coopereze și să se sprijine reciproc în demersurile specifice cu privire la implementarea acestei inițiative.

Prin intermediul acestui proiect sunt urmărite următoarele obiective: consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Islanda și maximizarea schimbului de experiență, prin creșterea gradului de conștientizare al factorilor decizionali din cele două județe din România în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor geotermale.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe