CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE a proiectului HURO/1001/014 ”Crosstrans”

Planificarea unui sistem de transport cu impact transfrontalier la nivelul polilor urbani Oradea si Debrecen

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea in calitate de Partener Lider de Proiect (LP) în parteneriat cu Primăria Oraşului Debrecen (PP 1) vă invită la CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE a proiectului HURO/1001/014 ”Planificarea unui sistem de transport cu impact transfrontalier la nivelul polilor urbani Oradea si Debrecen”(acronim Crosstrans), finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

Data si ora evenimentului: 23 Mai 2013 (Joi), ora 11:00
Locul desfășurării: Hotel Ramada, Calea Aradului, Nr. 9, 410223 Oradea

Obiectivul general se referă la dezvoltarea sistemelor locale de transport la nivelul polilor urbani Oradea si Debrecen în vederea creării unui sistem de transport cu impact transfrontalier în timp ce Obiectivul specific constă în crearea unui cadru de analiză și planificare pentru dezvoltarea unui sistem de transport cu impact transfrontalier.

Punctul de plecare al acestui proiect rezidă în lipsa unor date precise cu privire la mobilitatea cetățenilor, existenta unei repartizări modale dezechilibrate, circulația excesiv direcționată de-a lungul principalelor artere, concentrarea activităților și extinderea urbană care au cauzat apariția unei mobilități “forțate” precum și inexistența unei rețele integrate de transport metropolitan la nivelul celor două aglomerări urbane.

Valoarea totala a proiectului este de 298.470 de Euro, din care finanțarea UE reprezintă 85%, cofinanțarea de stat, 10,53 %, iar contribuția partenerilor se ridică la 4,47 %.

Perioada de implementare: 1 Martie 2012- 31 Mai 2013.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe