Pregătirea proiectelor pentru dezvoltarea comunităţilor locale, în perioada de programare 2014 – 2020

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a lansat suita de „Ateliere de lucru cu reprezentanţii comunităţilor locale din Transilvania de Nord”, organizate în cadrul procesului de planificare a dezvoltării Transilvaniei de Nord pentru 2014-2020. În cadrul acestor ateliere, reprezentanţii comunităţilor locale sunt informaţi cu privire la „obiectivele tematice” şi condiţiile generale în care trebuie să se înscrie proiectele pentru a avea şanse să primească finanţare europeană după 2014. În partea a doua a reuniunii sunt organizate dezbateri pe marginea priorităţilor locale, cu scopul generării de idei de proiecte. Aceste idei de proiecte vor fi, într-o etapă ulterioară, ierarhizate şi cuprinse în lista de proiecte strategice ce însoţeşte Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-2020. 


A.D.I. Zona Metropolitană Oradea sprijină A.D.R. Nord-Vest în efortul de identificare a principalelor probleme, provocări întâmpinate de comunitățile locale, în conturarea direcţiilor prioritare de acţiune şi generarea ideilor de proiecte care pot veni în întâmpinarea acestor provocări după ianuarie 2014 . În acest sens, vă rugam sa accesați link-urile de mai jos pentru a vă informa cu privire la perioada de programare 2014-2020 și pentru a contribui la constituirea unui portofoliu de proiecte prioritare ale regiunii noastre.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe