Pregătirea si crearea unei retele transfrontaliere de cooperare a mediului de afaceri din judetele Bihor si Hajdu Bihar - 20.09.2012

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Zona Metropolitană Oradea vă invită la Business Forum-ul organizat în cadrul proiectului: Preparing and setting-up cross-border cooperation between business networks at the level of Bihor and Hajdu Bihar counties (Pregătirea si crearea unei retele transfrontaliere de cooperare a mediului de afaceri din judetele Bihor si Hajdu Bihar) CBBCN, implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania 2007-2013.

Data si ora evenimentului: 20 Septembrie 2012 ora 10:00 AM

Locul desfășurării: Sala Traian Moșoiu, clădirea Primăriei Municipiului Oradea,  etaj 1

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe