ADI Proges

În luna Martie 2016, Comunele Oşorhei, Sântandrei, Sînmartin şi Nojorid (din județul Bihor) au constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Progres, al cărei scop constă în accesarea de finanțări rambursabile sau nerambursabile pentru crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată.

Principalele investiții vizate se referă la:

 • Construcția și modernizarea infrastructurii rutiere locale (străzi și drumuri comunale) și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată (extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în zonele care nu sunt acoperite de Programul Operațional Infrastructură Majoră).
 • Construcția drumului de legătură între comunele Sînmartin (localitatea Rontău) și Oșorhei (localitatea Cheriu).
 • Construcția drumului de legatură între comunnele Nojorid (localitatea Apateu) și Sînmartin (localitatea Cihei).

Principalele programe de finanțare avute în vedere pentru implementarea acestor obiective sunt: 

 • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 7.2 “Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.
 • Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe