(2012-2015) PUNTI CRISENE (RELIGIOUS BRIDGES)

Proiectul (Acronim Bridges, cod proiect HURO/1101/044/2.1.3.), promovat de Primăria Municipiului Oradea, a fost aprobat pentru finanțare. Valoarea totală a acestuia este de 1.720.656 euro din care 1.404.534 euro revin părții române (Municipiul Oradea)

Proiectul a fost depus spre finanțare de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională în luna ianuarie a anului 2012 în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere, Acţiunea 2.1.3 Dezvoltarea turismului. Este al 7-lea proiect care a fost câștigat din cele 8 pe care municipalitatea le-a depus cu această ocazie.

Obiective: - reabilitarea, restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a Bisericii Romano-Catolice din Cetatea Oradea, Bisericii Reformate de pe strada Primăriei (Orasul Nou), Bisericii cu Lună.

Partenerii din Ungaria ai Primăriei Municipiului Oradea in cadrul acestui proiect sunt:
- Korosszegapati Roman Ortodox Parokia (Parohia ortodoxă din Korosszegapati - Apateu),
- Hajdúböszörmény-Kálvin téri Református Egyházközség (Biserica Reformată – Calvină din Hajdúböszörmény)
- Orosházi Római Katolikus templom Jesus Szive Plebania (Biserica romano-catolică din Oroshaza).

LUCRARI PROPUSE

Biserica romano-catolica din din Cetate
- renovarea faţadelor (retencuiri locale, rezugrăvire, înlocuirea şorţurilor de tablă zincată după caz, remedierea problemelor de etanşeitate şi racordare, înlocuirea segmentelor de burlane şi jgheaburi deteriorate, reabilitarea tâmplăriei ferestrelor de la turn
- consolidarea tuturor podestelor şi planşeelor de lemn respectiv a scărilor turnului
- înlocuirea pavajului spaţiului interior cu plăci de piatră, similipiatră sau gresie pozate în nisip sau şapă de ciment cu excepţia unei fâşii perimetrale de aerisire
- realizarea unei hidroizolaţii cu folii de polietilenă extrudată de-alungul perimetrului clădirii
- refacerea pavajului perimetral
- reabilitarea finisajelor de tencuieli la soclu şi pe porţiunile inferioare cu tencuieli poroase de renovare pentru permiterea aerisirii zidăriilor
- refacerea zugrăvelii tuturor faţadelor şi pereţilor interiori
- realizarea unei reţele electrice de iluminat exterior arhitectural al turnului
- realizarea sistemului de iluminat interior
- suplimentarea circuitelor de prize de utilizare generală
- realizarea unui sistem de încălzire cu panouri radiante
- înlocuirea tablourilor electrice cu echipamente performante
- realizarea unei reţele electrice de iluminat exterior arhitectural pentru turn
- realizarea instalaţiei noi de paratrăsnet

Biserica cu Lună
- realizarea unui drenaj subteran perimetral al bisericii şi coborârea cotei de teren pe latura nordică a bisericii inclusiv amenajarea curţii interioare cu pavaj din piatră naturală
- reabilitarea sistemului de canalizare pluvială de-a lungul perimetrului bisericii
- realizarea unui soclu de piatră perimetral, distanţat de parament, care permite aerisirea zidăriei
- reabilitarea scărilor de acces la orologiu şi la etajul clopotelor
- restaurarea mobilierului istoric al bisericii: scaun arhieresc, amvon, strane
- realizarea unei noi porţi metalice cu grilaj pentru accesul dinspre Piaţa Unirii
- realizarea unui sistem de siguranţă şi supraveghere interioară pentru biserică
- reabilitarea sistemului de încălzire al bisericii
- reabilitarea instalaţiilor de alimentare cu energie electrică
Corp A
La corpul A se propun următoarele intervenţii:
- realizarea unei noi porţi din lemn stratificat pentru accesul dinspre str. General Traian Moşoiu
- amplasarea unui model de punct termic în subsol pentru încălzirea complexului cultural
Corp B
- În corpul B se propune amenajarea unui Muzeu, care va include o sală destinată memoriei episcopului Roman Ciorogariu, o sală de conferinţe cu anexele aferente şi grupuri sanitare pe sexe destinate activităţii turiştilor şi activităţilor religioase ale bisericii.


Biserica reformata de pe Strada Primariei (Orasul Nou)
- consolidarea fundaţiilor colţului nord-vestic al clădirii, marcat de fenomenul tasării inegale şi de apariţia unor fisuri
- renovarea faţadelor (retencuiri locale, rezugrăvire, înlocuirea elementelor învelitorii la zidul nordic (înlocuirea şorţurilor de tablă zincată) şi remedierea problemelor de etanşeitate şi racordare, înlocuirea segmentelor de burlane şi jgheaburi deteriorate, reabilitarea tâmplăriei ferestrelor şi uşilor,
- consolidarea tuturor planşeelor de lemn ale turnurilor
- realizarea unei hidroizolaţii cu folii de polietilenă extrudată de-alungul perimetrului clădirii
- refacerea pavajului trotuarului perimetral
- reabilitarea finisajelor de tencuieli cu tencuieli poroase de renovare pentru permiterea aerisirii zidăriilor
- refacerea zugrăvelii tuturor faţadelor
- realizarea unei reţele electrice de iluminat exterior arhitectural şi a unei instalaţii de paratrăsnet


Pentru promovarea tuturor bisericilor din acest proiect, atât a celor din România, cât şi a celor din Ungaria, a fost tipărit un ghid, distribuit gratuit, a fost realiza un website şi un ghid turistic audio virtual.


Valoare totala proiect (inclusiv pentru partenerii din Ungaria): 1 709 385 euro.

Valoarea investitiei pentru toate cele 6 biserici – monument istoric din Oradea:
1 393 263 Euro.
Defalcat pe biserici/obiective:
- Biserica cu Luna (inclusiv filiile Buna Vestire si Sfantul Duh Mangaietorul) – 669 486, 78 euro
- Biserica Romano-Catolica din Cetatea Oradea – 136 217. 00 euro
- Biserica Reformata din Oradea – Orasul Nou – 314 467, 22 euro
- Basilica Romano-Catolica din Oradea – Olosig – 200.785,12 euro.


Contributia Municipiului Oradea: 287 012,18 euro (20,60 % din total)

Contribuţii fonduri europene: 1 106 250,82 euro (79,40 % din total)

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe