(2012-2014) Reabilitarea şi dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă a blocurilor operatorii de la Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu – Oradea în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale

Titlu proiect: „Reabilitarea şi dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă a blocurilor operatorii de la Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu - Oradea în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale” (Blocuri operatorii Spitalul Municipal)” – nr. inreg. HURO1101/036/2.4.1 – acronim JOR_DO

Obiective:
În cadrul proiectului municipalitatea orădeană şi cei doi parteneri vizează următoarele rezultate estimate:

1. Un bloc operator care se va compune din următoarele categorii de spaţii:
- Spaţii medicale:
- sala operatii ortopedie
- 3 sali operatii generale
- Spaţii gospodăreşti:
- Spaţii control şi filtrare accese:
- Spaţiile tehnice pentru instalaţiile aferente blocului operator:

Proiectul include amenajarea spaţiilor (167.161 euro cu TVA) şi dotarea lor cu echipamente medicale (1.416.103 euro cu TVA).

2. Achizitia de echipamente medicale pt. Partenerul maghiar
3. Diferite activităţi menite să faciliteze transferul de know-how în domeniu între Oradea şi Debrecen

Buget (Euro cu TVA) - estimat

 

Fonduri Nerambursabile Contribuție proprie Total
Municipiul Oradea 1 412 054,00 249 186,00 1 661 240,00
Clinica Debrecen 558 750,00 0,00 558 750,00
Total 1 970 804,00 249 186,00 2 219 990,00

Parteneri:
Municipiul Oradea
Clinica din Debrecen

Perioada implementare
01.09.2012 –31.08.2014

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe