(2012-2014) Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităţilor evreieşti din Oradea – Debrecen

Titlu proiect: Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităţilor evreieşti din Oradea – Debrecen

Obiective:

- reintroducerea Sinagogii Zion - un monument arhitectural cu o deosebita valoare artistica si simbolistica al orasului Oradea și a Sinagogii din Debrecen în circuitul turistic
- atribuirea unei noi functiuni Sinagogii Zion- in vedere salvării si redării către comunitate a unui obiectiv arhitectural deosebit de important pentru identitatea culturala locala oradeana si regionala. Sinagoga este inclusa in Lista Monumentelor Istorice, având codul BH-II-m-01054.

Total buget proiect: 1, 918, 150.02 euro din care

Buget Lider Proiect (PMO): 1, 583, 852 euro (finanțare europeană – 1, 150 000. 02 euro (72, 61%) contribuție proprie – 433, 852, 00 euro (27, 39 %)  

Buget Comunitatea Evreilor din Debrecen: 326 298 euro.

Parteneri: Comunitatea Evreilor din Debrecen

Perioada de implementare: 01. 10. 2012 - 31. 03. 2014 (18 luni)

Lucrări / intervenții propuse:
- de consolidare și reparații – asigurarea stabilității structurale, stabilizarea fundațiilor, lucrări de revenire la parametrii inițiali ai imobilului, repararea învelitorii de zinc a acoperișului, înlocuirea burlanelor etc.
- de conservare și restaurare – restaurarea părților componente ale sinagogii cu valoare artistică (fațade, tâmplării, mobilier, feronerie, pictură) etc.;
- intervenții noi – implementarea unui sistem de încălzire general, a unui sistem de alimentare cu apă potabilă, instalarea unui sistem de alarmă, lucrări de compartimentare etc.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe