(2012-2014) Dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă a blocurilor operatorii de la Spitalul Judeţean în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale

Titlu proiect: „Dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă a blocurilor operatorii de la Spitalul Judeţean în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale” (Blocuri operatorii Spitalul Judeţean)” – nr. inreg. HURO1101/051/2.4.1 - acronim BHB_OR

Obiective:

1. Realizarea Blocului Operator – presupune:

• Reabilitarea spatiilor cu aducerea lor la standarde si normativele in vigoare, creearea fluxurilor pentru medici, personal bloc operator si al pacientilor
• Blocul operator va cuprinde :
- sălile de operaţii , care vor avea - sală pregătire medici, spălător şi pregătire instrumente, săli preoperator şi postoperator pacient,
- Sala operatii urgente
- Sala operatie chirurgie plastica si reparatorie
- Sala neurochirurgie si oftalmologie
- Sala chirurgie generala I si II
- Sala operatie ORL si BMF
- Sala operatii ortopedie
- completare cu echipamente sală operaţii cardio-vasculare
- filtre sanitare - vestiar negru cu grup sanitar pentru personal separat pe sexe
- filtre sanitare - vestiar alb pentru personal separat pe sexe
- încăperi pentru : rufe curate, rufe murdare, boxe curăţenie, camere personal

2. Dotarea cu set neuronavigator a Universitatii Debrecen

3. Crearea de protocoale comune in domeniul chirurgiei intre Spitalul Judetean Bihor si Clinica din Debrecen
- crearea unei secţiuni comune româno-maghiare în cadrul website-ului www.oradea.ro în care va fi prezentată evoluţia proiectului
- organizarea a 2 intervenţii chirurgicale cu echipe mixte româno-maghiare

Buget (Euro cu TVA)

Fonduri Nerambursabile Contribuție proprie Total
Municipiul Oradea 1 326 252,99 163 918,91 1 490 171,90
Clinica Debrecen 544 750,00 0,00 544 750,00
Total 1 871 002,99 163 918,91 2 034 921,90

Parteneri:
Municipiul Oradea
Universitatea din Debrecen - Clinica din Debrecen

Perioada implementare
01.09.2012 –31.08.2014

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe