(2012-2014) Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul localităților Oșorhei și Berretyoujfalu

Nume proiect: Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul localităților Oșorhei și Berretyoujfalu

Programul de finanțare: Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria Romania 2007-2013

Valoarea proiectului: 1,500.000 Euro

Obiective Rezultate: Modernizarea a 4 strazi din comuna Osorhei care fac legătura cu DN 1(3,1 km)

Beneficiar Proiect: Comuna Oșorhei

Parteneri Proiect: Orașul Berretyoujfalu(HU)

Durata Proiectului: Septembrie 2012-August 2014

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe